CO2-uitstoot lag in 2017 op hetzelfde niveau als in ijkjaar 1990

De CO2-uitstoot is in 2017 op ongeveer het zelfde niveau beland als in 1990. Dit heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bekend gemaakt. Volgens het statistiekbureau is de emissie van andere broeikasgassen in het afgelopen jaar zelfs gehalveerd. Het gaat daarbij om de broeikasgassen:

  • methaan,
  • lachgas
  • F-gassen

In 2017 werd in Nederland ongeveer 163 miljard kilogram koolstofdioxide (CO2) in de atmosfeer uitgestoten. Dat is ongeveer dezelfde hoeveelheid CO2 emissie als in 1990 werd gemeten. De totale broeikasuitstoot lag in 2017 ongeveer 13 procent lager dan in 1990.

CO2 emissie energieproducenten
Energiebedrijven hebben in Nederland ongeveer 22 procent meer CO2 in de lucht uitgestoten ten opzichte van 1990. Dat lijkt slecht nieuws maar men moet daarbij bedenken dat de totale productie van de energiebedrijven 54 procent hoger lag. De productie van de energiebedrijven ligt dus hoger maar de CO2 uitstoot stijgt minder hard. Dat heeft onder andere te maken met de verduurzaming van energiecentrales.
Deze energiecentrales hebben minder CO2 uitstoot door het afvangen van CO2 en door het verstoken van aardgas waarbij minder CO2 vrijkomt dan bij het verstoken van steenkool. Bovendien gaan veel energiebedrijven ook steeds meer energie winnen uit hernieuwbare energiebronnen zoals zonlicht en windkracht.

IJkpunt voor CO2 emissie
Het jaar 1990 wordt gehanteerd als ijkpunt voor het reduceren van de emissie van broeikasgassen. Ook voor doelstellingen in de toekomst wordt 1990 als uitgangspunt gehanteerd. Zo is in het regeerakkoord opgenomen dat in 2030 de CO2 emissie van Nederland 49 procent lager moet zijn dan in 1990.