Hoge Raad: staat moet uitstoot broeikasgassen in 2020 met 25 procent verminderen ten opzichte van 1990

De Hoge Raad heeft vrijdag 20 december 2019 uitspraak gedaan over het zogenaamde Urgenda-vonnis. Deze uitspraak was ten gunste van de klimaatactivisten van Urgenda. De overheid moet zich verplicht houden aan de eerdere gerechtelijke uitspraak die werd gedaan in de Urgenda-rechtszaak. In die uitspraak werd bepaald dat de overheid in 2020 de uitstoot van broeikasgassen met 25 procent moet hebben verlaagd ten opzichte van de emissie van broeikasgassen die in 1990 werd gemeten. Deze uitspraak is door de beslissing van de Hoge Raad nu definitief. Het is niet de eerste uitspraak die in Nederland op dit gebied werd gedaan. De afgelopen jaren zijn er meerdere gerechtelijke uitspraken geweest op het gebied van de reductie van CO2 en andere broeikasgassen door de staat. zo heeft de rechtbank in 2015 al geconstateerd dat een lagere CO2-emissie een belangrijk element is dat behoort tot de zorgplicht van de Staat.

In 2018 werd ook al een dergelijke uitspraak gedaan door het hof. Volgens de gerechtelijke macht is de klimaatverandering een reële dreiging voor het welzijn van de burgers. De burgers moeten hier tegen beschermd worden. Dat betekent dat de overheid in actie moet komen. Verder heeft de overheid op dit gebied zelf doelstellingen opgesteld om de CO2 emissie te verlagen. Het blijkt echter dat de overheid deze doelstellingen niet gaat halen. Veel milieuorganisaties zijn het hier niet mee eens. Ze willen dat de overheid haar eigen doelstellingen na gaat komen en zelfs nog scherpere doelstellingen gaat hanteren. Er was echter geen drukmiddel om de overheid te verplichten om haar doelstellingen te behalen. Dit drukmiddel er door de gerechtelijke uitspraak van vrijdag 20 december 2019 echter wel aanwezig.