Minder CO2-uitstoot door verkeer en verwarming in 2017

In 2017 is de totale CO2 emissie op het niveau terechtgekomen van 1990. Dit werd bekend gemaakt door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Energiebedrijven hebben twintig procent meer CO2 uitgestoten maar hebben ondertussen ook veel meer energie geproduceerd. Ook in het wegverkeer is een vergelijkbare ontwikkeling zichtbaar. De uitstoot van het wegverkeer nam 12 procent toe maar op de wegen werden in totaal 42 procent meer kilometers afgelegd. Het verkeer had in 2017 een totale uitstoot van 30 miljard kilo CO2. Dat is altijd nog lager dan de industriesector waar 35 miljard kilo CO2 werd uitgestoten. De energiesector is verantwoordelijk voor de hoogste CO2 emissie. In die sector werd maar liefst 48 miljard kilogram CO2 uitgestoten. Voor het bepalen van de toename of afname van de CO2 emissie wordt het jaar 1990 als ijkpunt gehanteerd.

Duurzaam verwarmen
Voor het verwarmen van woningen en utiliteit werd minder CO2 uitgestoten gemiddeld. Er worden echter nog steeds veel hr ketels geplaatst in woningen. Deze hoogrendementsketels zijn gasgestookt en zorgen daardoor ook voor een CO2 uitstoot. Deze CO2 uitstoot is altijd lager dan de oude conventionele lage rendementsketels die in verschillende oude woningen nog aanwezig zijn. Tegenwoordig zijn er echter voldoende duurzamere verwarmingsmethoden waaronder hybride oplossingen zoals hybride ketels en hybride warmtepompen.

Geothermie en vergistingsinstallaties zijn echter oplossingen die nog meer milieubesparend werken. Toch wordt er nog weinig gebruik gemaakt van deze nieuwe duurzame verwarmingsoplossingen. Alleen in hele duurzame woningtypen treft men vaak dergelijke verwarmingssystemen aan. Hierbij kun je denken aan een passief huis, tiny home of balanswoning. Toch worden deze duurzame woningtypen nog nauwelijks in Nederland gebouwd. Ook grote geothermie installaties en blokverwarming wordt nog niet op grote schaal toegepast waardoor de CO2 emissie van veel woningen nog onnodig hoog is.