Kabinet werkt aan mkb-toets in 2017

Een mkb-toets moet de oplossing worden voor kleine bedrijven in Nederland om te kunnen voldoen aan allerlei wettelijke verplichtingen. Juist die wettelijke verplichtingen zorgen er voor dat mkb-bedrijven in de problemen kunnen raken. Daarom gaat het kabineteen speciale mkb-toets uitwerken. Deze toets moet er voor zorgen dat mkb-bedrijven hun verplichtingen beter kunnen nakomen.

Er zijn twee moties over de mkb-toets gestuurd naar de Tweede Kamer. Minister Henk Kamp van Economische Zaken heeft onlangs een brief naar de Tweede Kamer gestuurd met betrekking tot de uitvoering van deze twee moties. Het is de bedoeling dat het ministerie van Economische Zaken in de laatste helft van 2017 met meer informatie gaat komen over de maatregelen.

Bedrijfseffectentoets wordt mkb-toets
Momenteel wordt er in Nederland een bedrijfseffectentoets gebruikt maar die wordt in de praktijk nauwelijks toegepast. Daarom wil minister Kamp deze toets omzetten in een mkb-toets. In de mkb-toets zullen de effecten voor kleine bedrijven in een veel grotere mate worden meegewogen. De nieuwe wet en regelgeving die in Nederland zal worden ontwikkeld moet wordt getoetst met betrekking tot de werkbaarheid voor kleinere bedrijven. Deze kleine ondernemingen moeten in Nederland niet met extra problemen in de vorm van regeldruk worden geconfronteerd.

MKB ontzorgen
De overheid wil voorkomen dat deze mkb-ondernemers extra expertise moeten gaan inhuren om te kunnen voldoen aan de wet en regelgeving in Nederland. Vaak is er specialistische kennis voor nodig om een bedrijf volledig te laten voldoen aan alle wettelijke verplichtingen. Voor veel kleine mkb-bedrijven en startups is het vaak moeilijk of zelfs onmogelijk om een extra personeelslid aan te nemen die goed op de hoogte is van de wet en regelgeving in Nederland. Omdat de markt en de maatschappij voortdurend verandert ontkomt men niet aan nieuwe wetten en regels.

Bestaande wetgeving
Daarnaast zijn er ook reeds bestaande wetten en regels waaraan bedrijven moeten voldoen. Voor de bestaande wetgeving wil Kamp een publiek-private adviescommissie instellen. In deze commissie zullen ook vertegenwoordigers van het bedrijfsleven worden opgenomen. Zij kunnen de knelpunten in de huidige wetgeving benoemen en eventueel aanbevelingen doen waardoor de wet en regelgeving verbeterd kan worden. Het is de bedoeling dat de verbeteringen snel en effectief worden doorgevoerd.

MKB-Nederland
Belangenorganisatie MKB-Nederland is positief gestemd over deze ontwikkeling. De organisatie geeft aan dat minister Kamp een “groot compliment verdient”. De minister heeft volgens MKB-Nederland goed geluisterd naar hun belangen. Door de nieuwe situatie worden de midden en kleinbedrijven in Nederland betrokken bij de nieuwe wetgeving zodat deze beter aansluit op de bedrijfsvoering binnen MKB ondernemingen.