Kabinet pakt werkdruk en personeelstekort in kinderopvang aan in 2021

De overheid gaat een aantal maatregelen nemen om het personeelstekort en de werkdruk in de kinderopvang aan te pakken. De kinderopvang staat al geruime tijd onder druk. Een onderzoek heeft aangetoond dat de kinderopvang last heeft van een groot personeelstekort. Ongeveer 71 procent van de organisaties in de kinderopvang heeft last van een tekort aan personeel. Dit heeft grote gevolgen voor andere sectoren. Diverse ouders hebben het afgelopen jaar te horen gekregen dat ze hun kinderen niet naar de opvang kunnen brengen. Er zijn te weinig plekken om extra kinderen op te vangen. Dat komt doordat er te weinig personeel beschikbaar is op de opvanglocaties. Het personeel dat wel werkzaam is op de opvanglocaties kan de werkdruk nauwelijks aan.

Maatregelen om kinderopvang te ontzorgen

Demissionair staatssecretaris Dennis Wiersma van Sociale Zaken heeft in een brief aan de Tweede Kamer geschreven dat medewerkers in opleiding makkelijker ingezet moeten kunnen worden op de opvang. Daarnaast zal ook de inspectie coulanter omgaan met bepaalde regels die gelden voor de kinderopvang. Tijdens het onderzoek is ook aan de orde gekomen dat de helft van de werknemers die actief zijn in de kinderopvang een te hoge werkdruk ervaren. Deze cijfers zouden de staatsecretaris al langer bezorgd hebben gemaakt. Toch is er nu pas besloten om er wat aan te doen. Er moet namelijk voorkomen worden dat kinderopvanglocaties moeten sluiten wegens een tekort aan personeel. Als deze opvanglocaties worden gesloten zou dat namelijk ook gevolgen hebben voor werkende ouders die hun kinderen niet naar de opvang kunnen brengen. Het sluiten van kinderopvanglocaties heeft daardoor een groot effect op de werkgelegenheid en economie.

Verzachtende omstandigheden

Om die reden heeft het kabinet besloten om medewerkers in opleiding vanaf begin volgend jaar samen met één volleerde werknemer op een groep te laten werken. Tot voor kort moest een medewerker in opleiding met twee mensen op de groep werken. De aanpassing van deze regel geldt voor een half jaar. Verder worden kinderopvanglocaties vaak streng gecontroleerd. Dat is ook logisch want het gaat om de veiligheid en gezondheid van kinderen en de opvangmedewerkers. De Inspectie zal echter meer rekening gaan houden met personeelstekort. Wiersma wil ook dat toezichthouders het komende jaar meer rekening gaan houden met verzachtende omstandigheden. Hierbij kun je denken aan situaties zoals overmacht als een kinderopvang bepaalde eisen niet kan naleven vanwege personeelstekort.