Bijna 50 procent Nederlandse huishoudens financieel kwetsbaar in 2021

Ongeveer de helft van de huishoudens in Nederland word beschouwd als financieel kwetsbaar. Dit komt naar voren uit een onderzoek dat is uitgevoerd door accountants- en advieskantoor Deloitte. Dit advieskantoor heeft het onderzoek gedaan in samenwerking met ING, het Nibud en de Universiteit Leiden. De onderzoekers geven aan dat ongeveer 27 procent van de Nederlandse huishoudens financieel gezond is. Daarnaast is bij 24 procent van de huishoudens het inkomen toereikend. De overige 49 procent valt in de categorie financieel kwetsbaar of financieel ongezond.

In het commentaar dat bij het onderzoek is aangegeven staat dat veel mensen denken in twee categorieën die gekoppeld zijn aan financiële problemen. Heeft iemand financiële problemen ja of nee? Is dan de vraag. Is deze vraag met ‘ja’ beantwoord dan valt iemand in de categorie mensen die het financieel moeilijk hebben en wordt deze vraag met ‘nee’ beantwoord dan denkt men al snel dat iemand financieel gezond is. Toch is dat een veel te eenvoudige benadering van de werkelijkheid.

Bij financiële gezondheid komen meer zaken aan de orde. Het is ook de mate waarin een persoon of huishouden in staat is op een comfortabele manier aan alle verplichtingen te voldoen. Daar hoort ook de financiële zekerheid om levensdoelen na te streven bij. Volgens de resultaten van het onderzoek wonen met name in de drie grootste steden veel financieel minder gezonde mensen ten opzichte van de rest van Nederland. In de drie grootste steden is namelijk 31 procent van de bevolking financieel ongezond terwijl in de rest van Nederland 23 procent financieel ongezond is.