Kabinet heeft nieuwe pensioenwet alsnog ingediend bij Tweede Kamer in maart 2022

Het kabinet heeft de uitgestelde pensioenwet alsnog ingediend bij de Tweede Kamer. De nieuwe pensioenwet zou er voor moeten zorgen dat het pensioenstelsel toekomst bestendiger is. De huidige wetgeving voor pensioenen is niet toereikend. Als de nieuwe wet van kracht wordt zal het pensioenstelsel ook voor de toekomst geschikt zijn. De kans op het indexeren van pensioenen neemt dan toe. Het nieuwe pensioenstelsel zal per 1 januari 2027 moeten ingaan. Dat is nog een behoorlijke stap in de toekomst. De komende vier jaar zouden pensioenfondsen voldoende tijd krijgen om hun bedrijfsprocessen aan te passen aan het nieuwe stelsel. Het kabinet was vorig jaar genoodzaakt op het behandelen van de wet uit te stellen. Minister Carola Schouten (Pensioenen) geeft in een toelichting aan dat werknemers in Nederland kunnen rekenen op een goed pensioen.

De nieuwe wetgeving draagt er toe bij dat de pensioenfondsen en hun pensioenen voor de pensioengerechtigden betrouwbaar blijven. Het wetsvoorstel zelf is behoorlijk ingewikkeld waardoor de invoering daarvan lang op zich heeft laten wachten. Dat zorgt er voor dat er ook veel vragen werden gesteld. Inmiddels is het wetsvoorstel op een aantal punten aangepast. De aanpassingen hebben er voor gezorgd dat ongehuwd samenwonende ook in aanmerking kunnen komen als ze “niet meer op hetzelfde adres wonen omdat een van de partners vanwege ouderdom of ziekte wordt opgenomen in een verpleeg- of verzorgingshuis”. Er zijn nog meer aanpassingen gemaakt waardoor de pensioenwet op een correcte manier kan worden gehanteerd richting de pensioengerechtigden.