Tweede Kamer wil dat kabinet in 2016 aandringt op sluiting Belgische kerncentrales

De Tweede Kamer in Nederland heeft aangegeven dat het kabinet de Belgische regering moet oproepen om de kerncentrale’s in Doel en Tihange te sluiten. Een dergelijke oproep is eerder gedaan door buurlanden Duitsland en Luxemburg. Deze landen hebben reeds een oproep aan de Belgische regering gedaan om de kerncentrales in Doel en Tihange te sluiten omdat ze ernstig bezorgd zijn over de veiligheid van de Belgische kerncentrale’s. Bovendien bevinden de kerncentrale’s zich op relatief korte afstand van de landsgrenzen van Nederland,  Duitsland en Luxemburg.

De politieke partijen PvdA en SP hadden een motie ingediend over dit onderwerp en deze motie werd dinsdag 7 juni 2016 door de Tweede Kamer gesteund. Minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu heeft onlangs nog in de Kamer aangegeven dat ze geen aanleiding ziet om zich achter de oproep van Duitsland en Luxemburg te scharen. Volgens haar is er geen juridische grond voor sluiting.

Deze opmerking neemt echter de bezorgdheid niet weg bij de bevolking van de grensstreek die in de buurt van de kerncentrale’s wonen. Er zijn geregeld incidenten voorgevallen in de verouderde kerncentrales van België. Deze iincidenten waren allemaal van technische aard en zijn inmiddels weer verholpen.

Toch blijft de zorg bestaan dat er grote incidenten gaan plaatsvinden in de kerncentrale’s die tientallen jaren oud zijn. In de drie zuidelijke provincies van Nederland zijn veel zorgen over. Volgens de Tweede Kamer moeten de bewoners van de grensstreek meer inspraak krijgen op het gebied van de veiligheidseisen van kerncentrales bij hen in de buurt of dat nu in eigen land is of over de grens in het buitenland.

De zeggenschap moet gaan gelden voor mensen die binnen een straal van 100 kilometer van een kerncentrale wonen. De motie die GroenLinks heeft ingediend roept het kabinet op om uit te zoeken hoe de zeggenschap het beste vorm kan krijgen. De politici in België, Frankrijk en Duitsland zijn eveneens in 2016 bezig met het ontwikkelen van soortgelijke voorstellen in hun parlementen.

De kerncentrale’s in België zouden al eerder worden gesloten maar zijn toch operationeel gebleven.  De reden hiervoor is dat België anders te maken krijgt met stroomtekort. Daardoor kunnen black-outs ontstaan in het elektriciteitsnet. Volgens de Tweede Kamer moet het kabinet samen met de Belgen overleggen over een veilige oplossing om de stroomtekorten te voorkomen. Het aansluiten van de stroomnetwerken tussen Nederland en België zou versneld moeten worden uitgevoerd. In geval van een stroomtekort in België kunnen de Belgen stroom ontvangen uit Nederland.

Reactie van Technisch Werken

Dit is nu precies waar het in Europa om draait namelijk de samenwerking tussen landen bevorderen en de veiligheid te optimaliseren.  Landen kunnen elkaar niet dwingen om een bepaalde koers te gaan varen maar men kan wel gezamenlijk naar oplossingen kijken voor problemen. Samen staan ee sterker. Vooral in de energievoorziening blijken we van elkaar afhankelijk te zijn in Europa. Nederland exporteert gas en voert tevens gas door naar andere landen. Ook olie en olieproducten komen Nederland binnen via de haven van Rotterdam. Nederland zou daarom best een belangrijke oplossing kunnen spelen op het gebied van energie. Alleen op het gebied van duurzaamheid moet Nederland ook nogal wat werk verrichten. Daarvoor is kennis nodig en die kennis moet gedeeld worden tussen landen evenals elektrische energie. Dat vereist overleg en de bereidheid om wetten en regels aan te passen.