Nieuwe pensioenwet mogelijk pas vanaf 1 januari 2023 van kracht

Er komt een nieuwe pensioenwet in Nederland. Deze nieuwe pensioenwet zal uiterlijk 1 januari 2023 in werking treden. Als deze datum zal worden behaald is dat wel ruim een jaar later dan eerder werd verwacht. Dit bericht werd bekend gemaakt door demissionair minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Wouter Koolmees  op maandag 10 mei 2021 doormiddel van een Kamerbrief. Doordat de pensioenwet waarschijnlijk pas een jaar later van kracht zal zijn, kunnen pensioenfondsen ook een jaar langer bezig met de aanpassingen die in hun organisaties nodig zijn om aan de wet te kunnen voldoen. Dat betekent dat pensioenfondsen mogelijk tot 1 januari 2027 de tijd krijgen om zich aan het nieuwe stelsel aan te passen.

Nieuwe pensioenwet vereist veel aanpassingen

Het nieuwe pensioenstelsel is bijzonder vanuit verschillende oogpunten. Zo hoeven pensioenfondsen in het nieuwe pensioenstelsel geen beloften meer te maken over de toekomstige pensioenen die ze uitkeren. Verder krijgt elke deelnemer aan het pensioenfonds een eigen pensioenvermogen. De vermogen zal door het pensioenfonds belegd worden. het pensioenfonds kan op basis van een aantal indicatoren inschatten wat een deelnemer in de toekomst als pensioenuitkering kan ontvangen. Daarbij wordt onder andere rekening gehouden met verwachtingen op het gebied van rendement en levensverwachtingen van de deelnemers. Het kan natuurlijk meevallen en tegenvallen op basis van de economische ontwikkelingen. De vertraging van de pensioenwetinvoeringsdatum heeft te maken met de complexiteit die deze wet met zich meebrengt aldus minister Koolmees. Hij geeft in de brief aan dat hij hoopt dat de overstap nog voor 2027 gemaakt kan worden. Daarbij schrijft hij ook dat een transitieperiode van drie jaar in sommige gevallen eenvoudigweg niet voldoende is. Daarom krijgen de partijen oftewel de pensioenfondsen hiervoor vier jaar de tijd.