Grootste pensioenfonds noteerde hogere dekkingsgraad in januari 2021

Het ambtenarenfonds ABP kan terugkijken op een goede maand. De financiële positie van het pensioenfonds was in januari 2021 beter dan de positie in december 2020. Dit bericht werd afgelopen maandag door ABP bekend gemaakt. In de laatste maand van vorig jaar was de dekkingsgraad van ABP nog 93,2 procent, deze dekkingsgraad is toegenomen naar 93,8 procent aan het einde van januari 2021. Dit is goed nieuws voor het pensioenfonds en de pensioengerechtigden die hierbij zijn aangesloten. Toch is er niet alleen positief nieuws in de pensioenwereld.

Daling in dekkingsgraad

Zo hebben andere pensioenfondsen juist hun dekkingsgraad zien dalen. Ook bij het pensioenfonds PFZW was er sprake van een daling. Het pensioenfonds voor zorgmedewerkers kreeg te maken met een daling in de dekkingsgraad met 0,4 procentpunt. Daardoor kwam de dekkingsgraad van dit pensioenfonds uit op 92,2 procent. De metaalfondsen PME en PMT gingen er in januari ook niet op vooruit. Het PMT heeft een daling in de dekkingsgraad gekregen van twee procentpunten en daalde daardoor naar 94,2 procent. Daarbij moet wel worden opgemerkt dat deze daling het gevolg was van onder andere tegenvallende resultaten op beleggingen. De dekkingsgraad is een belangrijk gegeven voor pensioenfondsen en pensioengerechtigden. Pensioenfondsen ontvangen premies de zogenaamde pensioenpremies.

Kortingen niet aan de orde

Dit geld gaan ze beleggen en investeren zodat het hopelijk meer rendement op gaat leveren en de totale pensioenpot groter wordt. Als dat gebeurd neemt de dekkingsgraad verder toe. Een pensioenfonds kan dan namelijk beter aan haar verplichtingen voldoen. Als het slechter gaat met de economie kan het ook betekenen dat het rendement op het pensioengeld afneemt waardoor de pensioenfondsen wellicht minder goed aan hun financiële verplichtingen kunnen voldoen. Het gevolg is dat het pensioenfonds niet meer aan de dekkingsgraad voldoet. Kortingen op de pensioenen kunnen dan aan de orde komen. Daarover worden beslissingen gemaakt als de dekkingsgraad aan het einde van een kalenderjaar onder de 90 procent zakt. Omdat de genoemde pensioenfondsen nog allemaal een dekkingsgraad hebben van boven de 90 procent is een korting op de pensioenfondsen eerst niet aan de orde.