Pensioenfondsen ABP en PFZW gaan niet korten in 2021

De grootste pensioenfondsen van Nederland gaan niet korten op de pensioenuitkering in 2020. Het gaat hierbij om het ABP en het zorgpensioenfonds PFZW. Dat zij de twee grootste pensioenfondsen van Nederland. Beide pensioenfondsen hebben in 2020 een voldoende hoge dekkingsgraad gehad. Dit bericht werd maandag bekend gemaakt door de pensioenfondsen. De dekkingsgraad is een belangrijk gegeven voor pensioenfondsen. De term dekkingsgraad wordt gebruikt voor de verhouding tussen het geld dat het pensioenfonds in kas heeft en geld dat het pensioenfonds totaal moet uitkeren aan pensioenen in een bepaalde periode. Het gaat daarbij om het bedrag dat betaald moet worden aan huidige en toekomstige pensioenen. In feite bepaald de dekkingsgraad de mate waarin een pensioenfonds aan haar verplichtingen kan voldoen.

Voldoende dekkingsgraad

Als de dekkingsgraad voldoende is dan kunnen de pensioenfondsen dus hun verplichtingen goed nakomen richting de pensioengerechtigden. Aan het einde van de maand december maakte het ABP bekend dat haar dekkingsgraad op basis van een eerste raming op meer dan 92 procent lag. Het pensioenfonds PFZW had een dekkingsgraad van rui 91 procent. Dat is goed nieuws want daarmee zijn deze pensioenfondsen boven de kritieke grens van 90 procent uitgekomen. Als ze beneden de 90 procent waren gezakt was de kans groot dat ze moesten korten op de pensioenen van de pensioengerechtigde mensen die bij deze pensioenfondsen zijn aangesloten. Op 21 januari wordt bekend gemaakt hoe hoog de dekkingsgraad van de pensioenfondsen daadwerkelijk is geweest afgelopen jaar.