TNO doet onderzoek naar duurzame oplossingen in de energietransitie in 2022

De TNO doet veel onderzoek naar de effecten van duurzame oplossingen op de samenleving van Nederland. Deze onderzoeken zijn een logisch gevolg van de nadruk die de overheid legt op verduurzaming. Hoe meer investeringen worden gedaan in verduurzaming hoe meer zonnepanelen, warmtepompen maar ook windmolens verschijnen in Nederland. De energietransitie is op volle gang maar er moet nog veel meer gebeuren voordat Nederland de energiedoelstellingen haalt. Iedereen zal een bijdrage moeten leveren. TNO onderzoekt of de bevolking van Nederland daar toe bereid is. Niet iedereen zit bijvoorbeeld te wachten op een windmolen in het gezichtsveld.

Ook zijn veel mensen bezorgd over de investeringen die gedaan moeten worden om de woning energiezuinig te krijgen. Uit de onderzoeken van TNO kan waardevolle informatie naar voren komen waarmee de overheid aan de slag kan. Als mensen bijvoorbeeld bepaalde hindernissen zien in de energietransitie dan kunnen die hindernissen mogelijk met een goed beleid worden weggenomen. Veel hindernissen en weerstand ontstaat door gebrek aan kennis en inzicht. Door de juiste voorlichting kan dit worden opgelost. De onderzoeken van TNO helpen de overheid om duidelijke kaders te bieden over de onderwerpen waarover meer voorlichting gegeven kan worden.