Internationale Burgerluchtvaartorganisatie ICAO gaat CO2 emissie beperken vanaf 2016

De Internationale Burgerluchtvaartorganisatie ICAO heeft tijdens een bijeenkomst van de VN-organisatie in de plaats Montreal in Canada aangegeven dat ze een  akkoord hebben bereikt om de groei van de CO2-uitstoot de komende tijd zal  beperken. De internationale luchtvaartsector wil van 2020 de groei van CO2-uitstoot compenseren. Door deze bekendmaking is de luchtvaartsector de eerste sector die specifieke internationale afspraken heeft maakt waarmee de uitstoot van CO2 moet worden beperkt en de opwarming van de aarde moet worden gereduceerd.

Meer vluchten is meer CO2 emissie

In de komende decennia zal het aantal internationale vluchten waarschijnlijk verdubbelen. Daardoor zal logischerwijs ook de CO2 uitstoot in deze sector gaan toenemen.  Voor deze emissietoename moeten vliegmaatschappijen binnenkort gaan betalen. De extra CO2-uitstoot die de vliegmaatschappijen gaan produceren moet dus in gekocht worden. De luchtvaartmaatschappijen moeten de zogenaamde emissie-eenheden kopen van andere sectoren als een een luchtvaartmaatschappij een bepaalde CO2 uitstoot limiet gaat overschrijden. Door te investeren in klimaatprojecten en duurzame energie kunnen vliegmaatschappijen hun toename in CO2 emissie ook compenseren.

Grote landen hebben het akkoord over het reduceren van de CO2 emissie inmiddels getekend. Zo hebben China en de VS het akkoord getekend. Ook de Europese landen stemden er mee in. In totaal steunen 56 landen het akkoord.