Akerboom wil focus op technologie binnen Nationale Politie vanaf 2016

Erik Akerboom is de nieuwe baas van de Nationale Politie. Hij heeft in een interview met de Telegraaf aangegeven aangegeven dat de Nationale Politie meer moet investeren in moderne techniek. Het korps moet volgens hem beter worden voorbereid op de toekomst. De komende jaren zullen duizenden rechercheurs en agenten met pensioen gaan. Dat zorgt er voor dat er veel ervaring uit de Nationale Politie verdwijnt.  Volgens Akerboom is het vertrekken van deze ervaring een verlies maar hij ziet ook kansen. Er kunnen volgens hem op de vacatures die ontstaan ook nieuwe talentvolle werknemers worden geplaatst.

Deze nieuwe werknemers kunnen de moderne technieken makkelijker aanleren en beter doorgronden.  Daardoor kunnen ze nieuwe technologie ook effectiever toepassen bij de misdaadbestrijding in Nederland. Binnen het korps is volgens Akerboom veel data voorhanden. De verschillende computersystemen zijn echter volgens hem onvoldoende aan elkaar gekoppeld. Hij geeft aan dat er behoefte is aan werknemers die de koppeling tussen de systemen wel kunnen maken en aan mensen die deze gegevens kunnen analyseren. Deze mensen kunnen computersystemen en de digitale snelweg nog beter gebruiken om georganiseerde misdaad op te sporen en te voorspellen welke misdrijven gaan plaatsvinden aldus de korpschef. Digitale technologie zorgt er voor dat misdaad inzichtelijk wordt gemaakt en gevisualiseerd. Volgens Akerboom is de waarheidsvinding daarbij gebaat. Rechters kunnen deze informatie ook gebruiken om een oordeel te geven over misdrijven en verdachten.

Cybercrime is misdaad doormiddel van interner. Deze vorm van misdaad neemt nog steeds toe en is volgens Akerboom een groot gevaar. Cybercrime raakt de integriteit van de samenleving maar ook voor het veiligheidsgevoel bij burgers. De politie moet zich inzetten om internet veilig te maken en te houden voor haar burgers. Daarvoor zijn experts binnen de politie nodig. Die kun je trainen en ontwikkelen uit je eigen personeelsbestand of je kunt expertise van buitenaf aannemen.