Politie wil appen en mailen in de auto technisch onmogelijk maken vanaf 2017

De politie is op dit moment op zoek naar verschillende mogelijkheden om automobilisten te dwingen om hun aandacht bij de weg te houden en de verkeersveiligheid te bevorderen.  Er moeten radicale maatregelen worden genomen aldus commissaris Egbert-Jan van Hasselt. Hij is de landelijke projectleider infrastructuur van de Nationale Politie.

Zijn voorstellen zijn ingrijpend zo moeten volgens hem alle auto’s worden uitgerust met een ademslot. Ook zou er een snelheidsbegrenzer in auto’s worden geplaatst evenals apparatuur die het onmogelijk maakt om tijdens het rijden te appen of te mailen. Commissaris Egbert-Jan van Hasselt is van mening dat alleen deze technische maatregelen voldoende effect hebben en het aantal verkeersslachtoffers kunnen terugdringen in Nederland.

Handhaving is volgens de commissaris niet meer voldoende om de verkeersveiligheid te bevorderen.  “Automobilisten gedragen zich steeds slechter” zei Van Hasselt in het NOS Radio 1 Journaal.  Er moet volgens hem actie worden ondernomen om het gedrag van automobilisten aan de voorkant te beïnvloeden. Dit zou doormiddel van speciale technologie kunnen worden gerealiseerd. Daarvoor zal wel de wet moeten worden aangepast. De commissaris deed een oproep aan de politiek om hier werk van te maken.