In 2030 is 88% van de verkochte auto’s elektrisch

Het kabinet heeft de doelstelling uitgesproken dat in 2030 in Nederland alleen nog maar emissieloze auto’s mogen worden verkocht. Dit zijn auto’s die dus geen emissie hebben oftewel geen uitlaatgassen uitstoten in de atmosfeer. In de huidige stand der techniek heeft men het dan over elektrische auto’s. Het is duidelijk dat veel overheden meer inzetten op de productie en het gebruik van elektrische auto’s. Ook veel autoproducenten laten duidelijk merken dat ze meer investeringen doen in de ontwikkeling van elektrische modellen.

Het wordt ondanks deze inspanningen moeilijk om de doelstelling van het kabinet te behalen. Naar verwachting zal de doelstelling niet worden behaald met het huidige beleid van de Nederlandse regering. Wetenschappers van de Technische Universiteit Eindhoven hebben op basis van nieuwe berekeningen in kaart gebracht dat in 2030 ongeveer 88 procent van alle nieuwe auto’s die verkocht worden elektrisch aangedreven zal zijn. In dat jaar zullen bijna 3 miljoen elektrische auto’s in Nederland rondrijden op een totaal van 6 miljoen auto’s die dan waarschijnlijk aan het verkeer zullen deelnemen.

In de daarop volgende vijf jaar zullen er waarschijnlijk nog twee miljoen elektrische auto’s bij komen. Dan zal echter de doelstelling van het kabinet nog niet behaald worden. Het marktaandeel van elektrische auto’s in de totale autoverkoop is dan nog geen 100 procent.