Tekort aan speciale metalen staat doelstelling elektrisch rijden in de weg tot 2030

De Nederlandse overheid heeft de wens om in 2030 ongeveer twee miljoen elektrische auto’s op de weg te hebben. Deze doelstelling is onrealistisch volgens het dagblad Trouw. In dit dagblad is een artikel gepubliceerd met daarin de resultaten van een onderzoek dat is uitgevoerd door de onderzoeksbureaus Metabolic, Copper8 en de Universiteit Leiden.

Nederland is niet het enige land waarin de vraag naar elektrische voertuigen is toegenomen. Wereldwijd stijgt de vraag naar elektrische auto’s. Voor de productie van elektrische auto’s zijn echter een aantal cruciale metalen nodig. Zes van deze metalen: nikkel, kobalt, lithium zijn nog wel redelijk beschikbaar in de metaalsector maar er zijn ook zeldzamere metalen nodig. Het gaat hierbij om de metalen praseodymium, neodymium en dysprosium. Deze metalen zijn nodig voor de productie van accu’s maar ook voor de motoren van elektrische auto’s. Daarnaast worden deze zeldzame metalen ook gebruikt voor bijvoorbeeld zonnepanelen en windmolens. Naar deze producten en installaties is ook meer vraag in 2019 en 2020.

Door de toenemende vraag naar praseodymium, neodymium en dysprosium neemt het tekort aan deze materialen toe. Dat staat een energietransitie in de weg. Op dit moment heeft de vloot van 171.000 elektrische auto’s in Nederland een verbruik van ongeveer 0,1 procent van de jaarlijkse wereldproductie van de zeldzame metalen. Als er in 2030 in totaal 1,9 miljoen elektrische auto’s in Nederland rijden zal het verbruik van zeldzame metalen in Nederland zijn gestegen naar twee tot vier procent aldus de uitkomst van het onderzoek. Volgens de onderzoekers kan men in Nederland beter de groei van elektrische auto’s begrenzen naar maximaal een miljoen in Nederland in 2030.

Benjamin Sprecher, onderzoeker bij het Centrum voor Milieuwetenschappen Leiden geeft in een reactie het volgende aan: “De transitie naar elektrisch vervoer is juist belangrijk. Alleen moeten we er bewust van zijn dat dit beleid niet zonder consequenties is”.