In 2020 stroomden 221.000 uit op de arbeidsmarkt

Het afgelopen jaar zal door veel mensen worden beschouwd als een coronajaar. Het jaar 2020 is in ieder geval een ander jaar dan alle jaren daarvoor. Dat 2020 anders was blijkt ook uit de arbeidsmarkt. Zo kwamen er ongeveer 221.000 jongeren na hun studie op arbeidsmarkt. Dat is aanzienlijk minder jongeren dan in 2019 om de arbeidsmarkt belanden na het afronden van hun studie. In totaal is het aantal jongeren dat op de arbeidsmarkt actief werd na het afronden van hun studie met 21.000 personen verlaagd. Men ging echter uit van een daling die 23.000 personen hoger was. Dat betekend dat er tegen de verwachtingen in toch nog veel jongeren op de arbeidsmarkt actief zijn geworden.

Onderzoek van SEO

Dit kwam afgelopen zaterdag in de media naar voren toen de resultaten van een onderzoek van SEO Economisch Onderzoek en het Verwey-Jonker Instituut bekend werden gemaakt in het dagblad Trouw. De afgelopen jaren nam de uitstroom onder studenten juist aanzienlijk toe. Het lijkt er op dat er sprake is van een trendbreuk aldus SEO-onderzoeker Jelle Zwetsloot. Deze onderzoeker geeft aan dat het waarschijnlijk is dat in ieder geval een deel van de groep van 23.000 die niet op de arbeidsmarkt terecht is gekomen ervoor heeft gekozen om langer door te studeren. Over het algemeen zou deze groep aan het werk gaan. Deze beslissing is nu echter uitgesteld. Verder is het aantal studenten dat bij het voortijdig beëindigen van de opleiding toch op zoek gaat naar werk zonder diploma behoorlijk gedaald. De kans op werk voor mbo-ers op de arbeidsmarkt was in 2020 behoorlijk kleiner dan in de voorgaande jaren. Dit was vooral onder contactberoepen het geval. Hierbij kun je denken aan schoonheidsspecialisten en kappers.