In 2014 blijkt bijna de helft van het bewerkte hout in Nederland illegaal gekapt

In 2013 werd een verbod in Europa ingevoerd op de invoer van hout dat illegaal is gekapt. Dit verbod wordt in de praktijk echter regelmatig overtreden. Ongeveer 46 procent van het bewerkte hout dat van over de grens naar Nederland wordt gebracht is niet legaal gekapt. Desondanks valt dit hout niet onder het eerder genoemd importverbod dat in Europees verband is vastgelegd.

Probos
De stichting Probos in Wageningen is een kennisinstituut dat duurzame ontwikkelingen van bossen in de gaten houdt en daarover onderzoeken doet. Het gaat daarbij zowel over bossen in Nederland als over bossen buiten Nederland. Deze stichting heeft onderzoek gedaan naar de herkomst van het bewerkte hout dat in Nederland wordt ingevoerd.

Houtimport in Nederland
Hout is een belangrijke grondstof voor een grote diversiteit aan producten. Zo worden er bij voorbeeld meubels van gemaakt maar ook speelgoed zoals treinen, poppenhuizen en speeltoestellen. Ook muziekinstrumenten zoals gitaren worden in de praktijk nog regelmatig van hout gemaakt. Nederland hoort bij de top vijf van de grootste importeurs van bewerkte houtproducten. Het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Frankrijk staan op nummer één, twee en drie.

Houtproducten
Er worden in Nederland verschillende producten gemaakt van hout. De bedrijven die hout als grondstof verwerken tot andere producten zijn verplicht om aan te tonen dat het hout dat verwerkt wordt op legale wijze is gekapt. Veel van de producten die echter worden verwerkt en bewerkt in de houtindustrie vallen buiten het Europese verbod.

Hout via een omweg importeren
Illegaal hout komt volgens de stichting Probos vaak met een omweg naar de Europese Unie. Zo gaat veel illegaal gekapt hout bijvoorbeeld eerst naar China. In China wordt het illegaal gekapte hout verwerkt tot producten. Deze producten worden vervolgens weer Europa ingevoerd. Daarbij is het meestal moeilijk na te gaan of het hout dat in het product verwerkt is legaal gekapt is of niet. Veel houtbewerking wordt tegenwoordig gedaan in landen waar de bomen daadwerkelijk gekapt worden. Dit zijn vaak lagelonenlanden in Zuid-Amerika en Zuidoost-Azië. Hier is de productie van houten producten ook goedkoper omdat bespaard wordt op de loonkosten.

Wereld Natuur Fonds
Het Wereld Natuur Fonds (WNF) is een internationaal bekende organisatie die zich inzet voor natuurbehoud. De organisatie maakte bekend dat volgens de Wereldbank per jaar ongeveer voor 10 tot 15 miljard euro omgaat in de handel van illegaal hout. In veel landen waar sprake is van illegale houtkap is geen wetgeving of toezicht. Daardoor gaat deze schadelijke ontwikkeling gewoon door en verdwijnen steeds meer oerwouden op deze planeet.

Reactie van Technisch Werken
Hout is nog steeds een belangrijke grondstof voor veel producten. Vanwege de duurzaamheid wordt nog regelmatig gekozen voor tropisch hardhout. Dit materiaal is sterk en duurzaam als het goed wordt behandeld. Het blijkt echter dat veel hardhout nog illegaal wordt gekapt. Dit wordt dikwijls uit armoede gedaan. De handel in hout levert mensen in lage loonlanden een bron van inkomsten op. Deze mensen denken eerst aan hunzelf en hun eigen gezin. Dat is niet verwonderlijk want daar dragen deze mensen verantwoordelijkheid voor. Het is dus verstandig om de inwoners van lage loonlanden andere perspectieven te bieden zodat ze niet de noodzaak voelen om illegaal oeroude bomen te kappen.

Dit is een wereldwijd probleem. In internationaal verband zal men voor concrete oplossingen moeten zorgen. Als dat niet gebeurd zal hardhout als grondstof uiteindelijk schaarser worden en duurder. Daarnaast zullen oeroude bossen verdwijnen waardoor permanente schade ontstaat aan de natuur in de wereld. Ook de CO2 zal door het verdwijnen van deze bomen minder gefilterd worden uit de lucht waardoor het broeikaseffect zal worden versterkt.