Nederland moet meer in innovatie investeren in 2014 en daarna

Op de Europese innovatieranglijst is Nederland met één plaats gedaald. Op het gebied van onderzoek en ontwikkeling doet Nederland het in Europa minder dan voorheen het geval was. Verschillende landen in Europa groeien op het gebied van innovaties en ontwikkelingen. Denemarken, Zweden, Duitsland en Finland waren de afgelopen tijd innovatiever dan Nederland. Volgens de laatste berichten is nu ook Luxemburg innovatiever dan Nederland. De daling van Nederland op de innovatieranglijst is ongunstig.

Waarom zijn innovaties belangrijk?
Een hoge score op het gebied van innovatie zorgt er voor dat de economische verwachtingen gunstig zijn voor het desbetreffende land. Innovatie draagt namelijk bij aan een versteviging van de concurrentiepositie van een land. Een land dat producten en oplossingen produceert die technologisch beter zijn dan andere landen zorgt voor vernieuwing op de wereldmarkt. Nieuwe producten zijn over het algemeen gewild op de markt. Daarom zorgen innovaties er voor dat de concurrentiepositie van een land verbetert. Investeren in innovatie is belangrijk en daarnaast is het belangrijk dat de wereld weet dat een land innovatief is. Daarom is het bericht over de daling van de Nederlandse positie op de innovatieranglijst niet goed.

Innovatie in Nederland
Nederland heeft de afgelopen niet stil gezeten op het gebied van innovatie. De laatste jaren is Nederland innovatiever geworden. De crisis zorgde er echter voor dat de bedrijven in Nederland zijn gaan bezuinigen. Veel bedrijven hebben minder geïnvesteerd in onderzoek en ontwikkeling (research and development). Door deze dalende investeringen heeft Nederland minder innovatieve oplossingen ontwikkelt. Dit heeft er vervolgens voor gezorgd dat Nederland ten opzichte van andere Europese slecht scoort op het gebied van innovatie. Er is echter binnen de grenzen van Nederland een groot verschil tussen de regio’s als het gaat om investeringen in innovatie. Vooral de Randstad en Noord-Brabant zijn innovatieve regio’s. De innovatieve successen in die regio’s zijn voor een deel te danken aan de goede samenwerking tussen bedrijven en opleidingsinstituten. Bedrijven werken in Noord-Brabant en de Randstad regelmatig samen met universiteiten. Hierdoor kunnen hoogwaardige technologische oplossingen worden ontwikkelt. Deze hoogwaardige producten zijn belangrijk voor de wereldwijde concurrentie op innovatie gebied.

Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR)
Verschillende instanties pleitten voor het belang van innovatie voor de Nederlandse economie. Het Kabinet heeft onder andere van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) kritiek gekregen over het innovatiebeleid van de Nederlandse regering. De raad is van mening dat Nederland nauwelijks aandacht heeft voor de producten en diensten waaraan het land in de toekomst haar geld hoopt te verdienen. De kritiek van de raad wordt niet gedeeld door het kabinet. Het kabinet heeft volgens minister Kamp van Economische Zaken voldoende gedaan om de innovatie in Nederland te ondersteunen. Minister Kamp vind de reactie van WRR te vroeg.

Concurrentie in innovatie
Het afzet gebied wordt steeds breder voor bedrijven. Vroeger leverde men vooral aan een bepaalde provincie, op den duur werden producten landelijk geleverd. Vervolgens werden afzetgebieden nog breder. Bedrijven leverden aan Europa. Op dit moment leveren veel bedrijven wereldwijd. De enorme logistieke ontwikkelingen en verbeteringen in de communicatie zorgen er voor dat producten sneller gedistribueerd kunnen worden. Het afzetgebied wordt door deze ontwikkelingen niet alleen groter, de concurrentie neemt ook toe. Verschillende opkomende economieën met lage arbeidslonen zorgen voor stevige concurrentie als het gaat om eenvoudige massaproductie. Voorbeelden van opkomende economieën die veel investeren in massaproductie zijn China, India en Brazilië.

Ook op het gebied van innovatie heeft Nederland veel concurrentie. Deze concurrentie is zowel in Europa als daarbuiten. Zwitserland is een voorbeeld van een Europees land dat veel in innovatie investeert. Buiten Europa zijn vooral Japan, Zuid-Korea en de Verenigde Staten innovatief. Deze landen zijn innovatiever dan de meeste landen in Europa. De Europese Unie (EU) stimuleert de innovatie in Europa. Hiervoor heeft de EU meer dan tien miljard Euro beschikbaar gesteld. De EU wil echter dat landen zelf ook initiatieven ondernemen met betrekking tot innovatie.

Reactie van Technisch Werken
Innovatie moet een speerpunt worden van het economisch beleid van Nederland. Het is bedroevend dat Nederland zo slecht scoort op het gebied van innovatie. Investeringen in innovatie zijn belangrijk om uit de crisis te komen. De crisis wordt juist genoemd als reden waarom niet geïnvesteerd wordt in innovatie. De overheid heeft weinig interesse in techniek en innovatie. Deze onderwerpen worden wel regelmatig genoemd door het kabinet maar er is een chronisch gebrek aan visie. De regering heeft haar pijlen regelmatig gericht op de financiële sector. De financiële dienstverlening is belangrijk maar uiteindelijk moet de maakindustrie aantrekkelijke producten leveren waardoor de economische positie van Nederland verbeterd. Daarom moet Nederland meer investeren in 2014 en daarna.