Prognose groei wereldeconomie tweede helft 2014

Zondag 6 juli 2014 heeft Christine Lagarde van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) op een bijeenkomst in het Zuid-Franse Aix-en-Provence gesproken over de ontwikkelingen in de wereldeconomie. Zij gaf aan dat de wereldeconomie verder zal groeien in de tweede helft van 2014. Daarnaast zal de economie volgens haar nog verder verbeteren in het komende jaar. Het tempo waarmee de wereldeconomie zal groeien in de komende tijd valt echter wel tegen ten opzichte van de eerder gemaakte prognoses.

De afzwakking van de economische groei heeft verschillende oorzaken. Een belangrijke oorzaak is volgens Lagarde de geringe groei in investeringen. Door de beperkte groei in investeringen komt de markt onvoldoende in beweging. Het IMF werkt in de maand juli verder aan nieuwe groeiramingen. Aan het einde van de maand komen nieuwe berichten over de groei van de wereldeconomie naar buiten. De nieuwe prognoses zullen volgens Lagarde wel wat verschillen met de verwachtingen die in april 2014 werden gepubliceerd door het IMF. In die verwachtingen werd door het IMF een economische groei van 3,6 procent voor 2014 genoemd. Voor 2015 werd door het IMF een groei van 3,9 verwacht. Over de Chinese economie is de IMF-directeur positief. Ze verwacht dat deze economie geen scherpe groeivertraging zal doormaken.

Reactie van Technisch Werken
De economie zal de komende tijd door blijven groeien. Toch zijn veel bedrijven en consumenten terughoudend bij het doen van investeringen. Bedrijven schrijven veel offertes uit en de offertes worden door de klanten nauwkeurig met elkaar vergeleken. In plaats van de kwaliteit is de prijs in de meeste gevallen de doorslaggevende factor bij het maken van een beslissing. De prijzen staan daardoor onder druk. Veel bedrijven hebben met deze prijzendruk te maken. Sommige bedrijven bieden hun producten en diensten voor kostprijs aan of zelfs onder de kostprijs. Dit zorgt voor een nog grotere druk. Verschillende bedrijven komen in de problemen. De bedrijven die echter wel opdrachten weten binnen te halen merken een groei in omzet. De groei in marge is echter nog beperkt voor de meeste bedrijven.

Bedrijven die echter unieke producten maken groeien wel door.  Innovaties worden steeds belangrijker voor de kenniseconomie. Bedrijven die nieuwe technische oplossingen aanbieden kunnen rekenen op nieuwsgierige investeerders. In Nederland ontstaat er een toenemende vraag naar technisch personeel op hbo en wo niveau. Scholen erkennen deze toenemende vraag en proberen hun opleidingsaanbod daarop aan te passen. De economie van Nederland zal in de toekomst meer om de kwaliteit draaien vanuit research en development. De kwantiteit vanuit productie wordt minder belangrijk omdat in veel lage loonlanden tegen lagere kosten kan worden geproduceerd.