Wat mag een uitzendbureau wel en niet doen als een uitzendkracht zich ziek meldt?

Eind 2014 kwamen twee grote uitzendbureaus in Nederland in opspraak omdat ze onjuist handelden bij de registratie van ziekte van uitzendkrachten. Uit een onderzoek van het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) kwamen een aantal misstanden in de verzuimregistratie van uitzendkrachten aan de orde. Zo zouden de uitzendbureaus zich schuldig hebben gemaakt aan het schenden van het recht op de privacy van uitzendkrachten. Het nieuws van het CBP zorgde er voor dat verschillende partijen in de arbeidsbemiddeling het verzuimbeleid nader gingen bestuderen. Hieronder is een bondig overzicht weergegeven wat een uitzendbureau wel en niet mag doen als een uitzendkracht zich ziek meld.

Wat mag een uitzendbureau niet doen als een uitzendkracht zich ziek meldt?
Een uitzendbureau dient het recht op de privacy van de uitzendkracht te beschermen. Een aantal aspecten komen hierbij aan de orde:

  • Bij ziekmeldingen mag het uitzendbureau niet registeren wat de aard is van de ziekte. Dit houdt in dat het uitzendbureau niet de klachten mag noteren waar een uitzendkracht last van heeft.
  • Daarnaast mag een uitzendbureau ook niet vastleggen of de ziekte is ontstaan door het werk of dat de ziekte of klachten zijn ontstaan om redenen die buiten de werkzaamheden en arbeidsomstandigheden liggen.

Wat mag een uitzendbureau wel doen bij ziekmelding van een uitzendkracht?
Een uitzendbureau mag niet alles met betrekking tot de ziekte van de uitzendkracht registreren omdat de privacy van de uitzendkracht beschermd dient te worden. Voor het uitzendbureau is het echter wel belangrijk dat een aantal aspecten met betrekking tot het verzuim van de uitzendkracht in kaart worden gebracht. Dit zijn de volgende:

  • Een uitzendbureau mag weten waar de uitzendkracht verpleegd wordt. Dit verpleegadres mag door het uitzendbureau worden genoteerd in een systeem.
  • De verwachte duur van het verzuim mag eveneens door het uitzendbureau worden gevraagd aan de uitzendkracht en worden vastgelegd.
  • Ook mag een uitzendbureau vragen of de ziekte of het verzuim is ontstaan door een verkeersongeval. Daarbij mag navraag worden gedaan of er een derde betrokkene is die eventueel aansprakelijk is.
  • Een uitzendbureau mag vragen of het verzuim van de uitzendkracht dusdanig is dat de klachten er voor zorgen dat de uitzendkracht zijn of haar werkzaamheden niet kan uitvoeren.
  • Daarnaast mag door het uitzendbureau worden gevraagd of de klachten gerelateerd zijn aan een zwangerschap. Dit mag door het uitzendbureau worden vastgelegd.

Een uitzendbureau mag wel vragen stellen
Uitzendbureaus mogen niet alles registeren in hun administratie. Dat is bepaald in het kader van het recht op de privacy. Desondanks kunnen uitzendbureaus bij ziekte wel doorvragen bij de uitzendkracht. Een uitzendbureau kan dus wel vragen stellen over de aard van de ziekte en de klachten die de uitzendkracht ondervindt. Een uitzendkracht is echter niet verplicht om antwoord te geven op deze vragen. De meeste uitzendkrachten kiezen er voor om wel antwoord te geven op vragen over de aard van de ziekte en de klachten omdat uitzendbureaus meestal oprechte belangstelling hebben voor het welzijn van hun uitzendkrachten.

Tot slot
Een uitzendbureau is de werkgever van de uitzendkracht. Uitzendbureaus zullen de uitzendkracht gedurende maximaal 2 jaar ziekte door moeten betalen. Dit is echter nog het geval in 2014. De regering kan de komende jaren op dit gebied wetswijzigingen doorvoeren waardoor de duur van de doorbetaling langer of korter wordt. Hou hierover dus altijd het nieuws en speciale websites in de gaten over arbeidsrecht.