Wat wordt bedoelt met de duurzaamheidsklasse van hout?

Als men hout wil toepassen in constructies die onder invloed staan van vocht en andere schadelijke omstandigheden dan is het belangrijk dat men een beeld heeft van de duurzaamheid van de houtsoort. Daarvoor is de duurzaamheidsklasse van het hout een belangrijke indicator. De duurzaamheidsklasse is een norm waarmee de resistentie van kernhout van verschillende houtsoorten wordt aangeduid als men deze toepast in ongunstige omstandigheden.

Deze ongunstige omstandigheden zijn overigens niet alleen vochtige omstandigheden. Ook de resistentie tegen ongedierte zoals kevers, termieten en houtaantastende zeedieren kunnen in de duurzaamheidsklasse worden weergegeven

Europese Norm 350-2
De duurzaamheid van hout is in 1994 binnen de Europese Unie onder andere vastgelegd in de Europese Norm 350-2. De duurzaamheidsklasse wordt ook in vakbladen gebruikt en wordt daarnaast vaak aangegeven bij bedrijven die hout verkopen.

Hoe wordt de duurzaamheidsklasse van hout gemeten?
De duurzaamheidsklasse van hout wordt gemeten door onbehandeld hout van een bepaalde houtsoort onder vastgestelde testomstandigheden in contact te brengen met een bepaalde grondsubstantie. Vervolgens gaat men meten en registeren hoe lang het duurt voordat het hout aangetast wordt.

Duurzaamheidsklasse weerstand tegen schimmels
Er zijn verschillende duurzaamheidsaanduidingen. De bekendste is de resistentie van hout tegen schimmels. Binnen deze duurzaamheidsaanduiding zijn er vijf klassen. Die werden vroeger aangeduid met I tot V en tegenwoordig in de categorieën 1 tot 5. Categorie 1 is categorie voor de meest duurzame houtsoorten. Houtsoorten die in duurzaamheidsklasse 1 vallen hebben kernhout dat nog goed is na meer dan 25 jaar contact met de grond. Hout dat valt onder duurzaamheidsklasse 2 is bestand tegen 15 tot 25 jaar contact met de grond. Categorie 3 is voor hout dat bestand is voor 10 tot 15 contact met de grond. In categorie 4 bevinden zich de houtsoorten die 5 tot 10 jaar contact met de grond kunnen verdragen. Categorie 5 is een aanduiding voor het minst duurzame hout. Hout in die categorie kan minder dan 5 jaar contact met de grond verdragen.

Houtsoorten verdeeld in duurzaamheidskassen
Hieronder zijn een aantal voorbeelden weergegeven van houtsoorten die onder de verschillende duurzaamheidsklassen vallen.

  1.  zeer duurzaam, 25 jaar of langer: pokhout, azobé, basralocus, groenhart
  2. duurzaam, 15 – 25 jaar: taxus, kastanje
  3. matig duurzaam, 10 – 15 jaar: notenhout (walnoot)
  4. weinig duurzaam, 5 – 10 jaar: appel, vuren
  5. niet duurzaam, 5 jaar of korter: essen, esdoorn, linden, populieren, wilgen