IEA ziet overaanbod olie nog niet slinken in 2017

Het Internationaal Energie Agentschap (IEA) heeft donderdag 13 juli 2017 een maandrapport gepubliceerd over de oliemarkt in de wereld. Daarin staat dat de productiebeperking die de OPEC-landen en enkele andere grote olieproducenten hebben afgesproken in de praktijk nauwelijks effect heeft op de afname van de wereldwijde voorraden.

Eerder, aan het begin van 2017, had de IEA nog de indruk dat er een bepaalde balans zou ontstaan in 2017 tussen de vraag en het aanbod van olie op de markt. Nu is het agentschap heel wat minder optimistisch over de vooruitzichten. Hoewel de olieproductie in een aantal landen is afgenomen lijkt de olieproductie in andere landen dit juist te compenseren. Verschillende landen produceren namelijk meer olie. Dit is ook het geval met de twee OPEC-landen Libië en Nigeria die wegens interne onrust zijn vrijgesteld van de productiebeperking.

Er is echter bij meerdere leden van het kartel sprake van een productietoename ondanks de gezamenlijke afspraak om de productie niet verder te verhogen. Amerika is geen OPEC lid en produceert juist meer olie uit de zogenaamde schalielagen. Dit wordt ook wel schalieolie genoemd en wordt door Amerika massaal op de markt gestort. De concurrentiepositie van Amerika wordt sterker op de oliemarkt. Misschien is dit een politiek spel tussen Rusland en Amerika. Rusland is voor haar nationale inkomsten namelijk sterk afhankelijk van de olieprijs en Amerika is daar minder sterk afhankelijk van.