IEA: wereld gaat efficiënter met energie om in 2016

De wereld gaat steed efficiënter met energieverbruik. De verbetering op dit gebied is in veel landen merkbaar. Met name China en andere opkomende economieën moesten op dit gebied een inhaalslag maken. Het internationale energieagentschap IEA liet maandag in een nieuw rapport weten dat ook China nu verbetering laat zien in de energievoorziening en haar energieverbruik.

Opmerkelijk

De verbetering is opmerkelijk omdat de prijs voor energie wereldwijd laag is. Voor veel landen en bedrijven is het daarom minder interessant om te investeren in hernieuwbare energiebronnen.  Ook zorgt een lage energieprijs er in de praktijk vaak voor dat landen en bedrijven minder zuinig met energie omgaan. Dat ongewenste effect blijft nu echter uit. Volgens het IEA zijn steeds meer auto’s uitgerust met elektromotoren en andere brandstofzuinige en brandstofbesparende technieken. Door de wereldwijde inzet van deze milieuvriendelijker auto’s werden vorig jaar wereldwijd 2,3 miljoen vaten aan olie bespaard.

Het begin is er

Door energiebesparende maatregelen heeft men sinds het jaar 2000 wereldwijd 540 miljard dollar aan kostenbesparingen gerealiseerd in de 29 landen die zijn aangesloten bij het Internationale energieagentschap. Het begin is er maar de lalanden moeten wel meer doen om de klimaatdoelstellingen te behalen en de wereldwijde luchtverontreiniging tegen te gaan volgens het IEA. Daarom zullen landen voor de komende jaren een  nog strenger beleid moeten hanteren op het gebied van energiezuinigheid en het winnen van energie uit hernieuwbare energiebronnen.