VNO-NCW: slecht idee om scholingsaftrek af te schaffen vanaf 2016

Werkgeversorganisatie VNO-NCW heeft een brief geschreven aan de Tweede Kamer. Hierin heeft de organisatie aangegeven dat ze het onverstandig vindt van he kabinet om de scholingsaftrek voor werkgevers af te schaffen. De VNO-NCW is van mening dat het voor werknemers steeds belangrijker wordt om zichzelf te ontwikkelen en het kennisniveau te vergroten. Het volgen van een opleiding of training wordt relevanter daarom is het afschaffen van de scholingsaftrek en het lagere overheidsbudget voor scholing juist zeer onverstandig. De VNO-NCW noemt deze ontwikkeling dan ook een beleidskoers in de verkeerde richting. Het is daarom een onverstandige maatregel. De werkgeversorganisatie trekt de onderbouwing voor dit beleid in twijfel. Het afschaffen van de scholingsaftrek levert de overheid een besparing van ruim 100 miljoen euro op.

De huidige regeling is volgens het kabinet niet effectief genoeg. De scholingsaftrek kan door werknemers worden gebruikt om belastingvoordeel te ontvangen als ze voor hun werk een opleiding moeten gaan volgen. Minister Jet Bussemaker van Onderwijs heeft aangegeven dat het geld voor de scholingssubsidie op dit moment niet bij de juiste mensen terecht komt. De regeling moet vooral een stimulans zijn voor bedrijven om lagere arbeidskrachten met lage inkomens en laag opgeleide werknemers te ontwikkelen. Het geld van de opleidingssubsidie zou nu vooral terecht komen bij werknemers die het geld en de opleiding niet nodig hebben om aan het werk te komen of om aan het werk te blijven.

Dit staat echter haaks op de conclusie van een onderzoek van het Centraal Planbureau (CPB) over de scholingsaftrek. In dit onderzoek is aangegeven dat de maatregel juist als geheel effectief kan worden beschouwd. De overheid zorgt door het afschaffen van de regeling ook voor een probleem voor werknemers die een opleiding willen gaan volgen. De regeling wordt namelijk eerst afgeschaft maar er zal pas laten een vervangende regeling worden ingevoerd.