IEA: petrochemische industrie moet meer verduurzamen in 2020

Olie- en gasbedrijven zouden volgens het Internationaal Energieagentschap (IEA) meer moeten doen op het gebied van duurzame energiebronnen. Veel bedrijven in de petrochemische industrie leggen de focus nog steeds op fossiele brandstoffen. Dat is volgens het IEA onverstandig, vooral voor de lange termijn. Fossiele brandstoffen raken op en worden bovendien minder populair in de maatschappij. Veel bedrijven, consumenten en overheden willen dat er vaart wordt gemaakt met de energietransitie.

Volgens de IEA is het belangrijk dat olie- en gasbedrijven toezeggingen doen en inspanningen leveren om schonere brandstoffen te leveren. Als dat namelijk niet gebeurd zal de uitstoot van broeikasgassen niet verminderen. Olie- en gasbedrijven investeren begin 2020 nog nauwelijks in schone energiebronnen volgens de IEA. Er zou slechts één procent van het investeringsgeld aan research en development op dit gebied worden gestoken. Dat is een bijzonder laag percentage gezien het feit dat de olie- en gasindustrie een belangrijke sleutelrol heeft in de reductie van broeikasgassen.

In 2020 is het delven van fossiele brandstoffen zoals aardolie en aardgas verantwoordelijk voor 15 procent van de uitstoot van de energiesector. De IEA geeft in een bericht aan dat binnen tien jaar 15 procent van de investeringen van de olie- en gassector moet worden omgezet naar schonere brandstoffen. Daarbij kun je denken aan brandstoffen zoals biomethaan en verschillende andere biobrandstoffen. Ook waterstof wordt als duurzame brandstof genoemd mits deze wordt verkregen uit water en niet uit aardgas. Volgens IEA-directeur Fatih Berol moet de olie- en gasindustrie de komende tijd wat doen want niets doen is geen optie.