Nederlandse bedrijven willen Rotterdam verduurzamen in 2018

In de Rotterdamse gemeente willen 62 grote Nederlandse bedrijven zich inzetten voor duurzaamheid. De bedrijven en banken willen zich inzetten voor het hergebruik van grondstoffen. Dit is een kernaspect voor de circulaire economie. In een circulaire economie streeft men naar het hergebruiken van grondstoffen in plaats van het gebruiken van nieuw grondstoffen voor de vervaardiging van producten.

Circulaire economie
De bedrijven willen van Rotterdam een circulaire stad maken. Daarvoor hebben ze een zogenaamde klimaatoproep opgesteld. Deze klimaatoproep werd donderdag 25 januari 2018 gepresenteerd aan de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb. Er zijn verschillende grote bedrijven die de klimaatoproep hebben ondertekend waaronder Unilever, Nuon, Coolblue en ING. De klimaatoproep werd door de bedrijven gedaan met het oog op de naderende gemeenteraadsverkiezingen.

Energietransitie
In de klimaatoproep wordt benadruk dat de inzet en focus op duurzaamheid “de enige weg” is naar een leefbare stad. Er moet echter nog veel gebeuren. Zo moet er bijvoorbeeld ook nog een energietransitie plaatsvinden. Op dit moment maakt Rotterdam namelijk nog veel te veel gebruik van fossiele brandstoffen zoals aardolie, aardgas en steenkool. Een geslaagde energietransitie kan alleen plaatsvinden wanneer deze fossiele brandstoffen uit de energievoorziening verdwijnen.