Hemwegcentrale officieel gesloten in december 2019

De Hemwegcentrale is een grote kolencentrale in Amsterdam. Deze kolencentrale heeft de afgelopen 25 jaar elektriciteit opgewekt door steenkool te verbranden. Het opwekken van elektriciteit op deze manier zal in de toekomst tot de verleden tijd behoren. Tijdens het verbranden van steenkool komt veel warmte vrij. Deze warmte wordt gebruikt om water in stoom om te zetten. Deze stoomdruk brengt turbines in beweging die elektrische stroom opwekken. Op zich een heel effectief systeem maar het grote probleem is dat het verbranden van steenkool voor veel CO2 uitstoot zorgt.

Uitgezet
Afgelopen zaterdag werd de kolencentrale voor de laatste keer gebruikt. Toen werd een grote hoeveelheid steenkool in de enorme oven gestort. Deze steenkool werd opgebrand om elektrische stroom op te wekken. Op maandagochtend 23 december 2019 is de schoorsteen van de Hemwegecentrale echter uitgezet. Het uitschakelen van deze kolencentrale hoort bij de klimaatdoelen van de overheid. Door het afbouwen van het aantal kolencentrales kunnen klimaatdoelstellingen beter worden behaald.

Steenkool
Steenkool en bruinkool behoren tot de meest vervuilende fossiele brandstoffen. De Hemwegcentrale heeft alleen al per jaar 3,3 megaton aan CO2 uitgestoten in de atmosfeer. Deze enorme hoeveelheid CO2 uitstoot zou moeten worden beperkt. Daarvoor moet de kolencentrale dicht en zal men duurzame elektrische stroom moeten opwekken doormiddel van bijvoorbeeld windmolens. Het sluiten van de Hemwegcentrale is vaker besproken. Toch leek het er kort geleden nog op dat de kolencentrale de komende jaren nog open zou blijven. De kolencentrale zou dan tot 2024 open blijven. Minister Wiebes is echter in het voorjaar van 2019 van mening veranderd. De minister geeft aan dat de sluiting van de vervuilende kolencentrale noodzakelijk is om de CO2 emissie te verminderen in Nederland.

Klimaatdoelstellingen niet vrijblijvend
De overheid moet de CO2 emissie wel verder verminderen. Kort geleden werd duidelijk dat de gerechtelijke macht de overheid dwingt om meer te doen op het gebied van de klimaatdoelstellingen. Het behalen van klimaatdoelstellingen is niet meer vrijblijvend. Er moet actie worden ondernomen, ook door de overheid. Dat zorgt er voor dat er keuzes moeten worden gemaakt. De keuze om de Hemwegcentrale te sluiten is een belangrijke keuze.

Black-out
Toch moet de overheid er wel voor zorgen dat er voldoende elektrische energie op een duurzame manier kan worden opgewekt. Anders kunnen zogenaamde ‘black-outs’ ontstaan. Een ‘black-out’ is in feite een stroomtekort er is dan meer vraag naar elektrische stroom dan aanbod. Dit kan vooral aan de orde komen door de energievoorziening afhankelijk te maken van windkracht en zonlicht. Deze duurzame energiebronnen zijn niet stabiel maar weersafhankelijk. Daardoor kunnen er problemen ontstaan. De overheid zal ook hiervoor oplossingen moeten bedenken.