Energiebedrijven hebben in kwartaal drie van 2019 minder CO2 uitgestoten

De CO2 uitstoot van energiebedrijven in Nederland gaat omlaag. In het derde kwartaal van 2019 is de uitstoot van CO2 door energiebedrijven lager uitgevallen ten opzichte van dezelfde periode in 2018. Dit bericht werd bekend gemaakt door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op dinsdag 24 december 2019.

Een belangrijke oorzaak van de reductie in de CO2 emissie ligt in de brandstof. Er wordt namelijk minder steenkool ingezet als brandstof in elektriciteitscentrales door elektriciteitsbedrijven. Een deel van het steenkool werd vervangen door aardgas. Hoewel aardgas ook een fossiele brandstof is komt er bij het verbranden van aardgas minder CO2 vrij in de atmosfeer. Er zijn ook elektriciteitscentrales die meer biomassa verstoken. Dit zijn bijvoorbeeld houtsnippers en houtpallets.

Verder maakt ook de energietransitie langzaam maar zeker een opmars in de energiesector. Er worden meer windmolens geplaatst. Deze winturbines leveren een steeds grotere bijdrage in de energievoorziening. Het deel van de energievoorziening dat wordt gehaald uit hernieuwbare energiebronnen is toegenomen ten opzichte van 2018.

De totale CO2 emissie door energiebedrijven, waterbedrijven en afvalbeheer lag gezamenlijk bijna 13 procent lager dan de CO2 emissie in 2018. Toch hebben energiebedrijven gezamenlijk een groot aandeel in de CO2 emissie in Nederland. De hiervoor genoemde bedrijven hebben in het derde kwartaal van 2019 ongeveer 29 procent van de totale CO2 emissie veroorzaakt.