Grootste verbruikers van Gronings aardgas worden vanaf 2022 gedwongen te stoppen met Gronings gas

Er komt een wet waarmee de negen grootste verbruikers van Gronings gas wettelijk worden verplicht om voor oktober 2022 te stoppen met de afname van aardgas uit Groningen. Deze negen grootste aardgasverbruikers verbruiker ieder jaar voor meer dan honderd miljoen kubieke meter aardgas. Het aardgas uit Groningen is laagcalorisch aardgas. Dat betekent dat er minder energie vrijkomt dan bij het verstoken van hoogcalorisch aardgas. Een groot deel van de Nederlandse bedrijven en huizen verstookt dit laagcalorisch aardgas.

De negen grootste verbruikers van laagcalorisch aardgas dat uit Groningen afkomstig is moeten een overstap maken naar een andere energievoorziening. Deze bedrijven kunnen overstappen op hoogcalorisch gas of ze zullen een duurzame andere oplossing moeten bedenken voor hun energievoorziening. Dat schrijft klimaat-minister Wiebes in een brief aan de Tweede Kamer. De bedrijven die tot de negen grootste aardgasverbruikers horen zijn energiebedrijven met gasgestookte centrales. Ook chemische bedrijven en de bedrijven in kunstmest- en betonindustrie behoren tot grote aardgasverbruikers.

Er zijn echter nog ongeveer 200 andere bedrijven die eerder te horen kregen dat ze van het Groningse gas af moeten. Deze bedrijven krijgen van de minster respijt. “Die bedrijven kunnen zich dan richten op verduurzaming in plaats van omschakeling naar hoogcalorisch gas.”