Gaswinning Groningen mogelijk in 2022 stopgezet

De gaswinning in Groningen is al geruime tijd een probleem dat de overheid voor moeilijke keuzes heeft gesteld. De reden waarom de gaswinning in Groningen voor dilemma’s heeft gezorgd heeft te maken met de afweging tussen overheidsinkomsten en gaslevering aan de ene kant en de veiligheid en leefbaarheid van de provincie Groningen aan de andere kant. Het stopzetten van de gaswinning leek tot voor kort ook technisch niet mogelijk maar dat probleem zou inmiddels effectief kunnen worden opgelost. Daardoor zou de gaswinning eventueel in 2022 kunnen worden stopgezet. Dat is 8 jaar eerder dan 2030.

In 2021 zal de gaswinning in Groningen al worden beperkt tot 11,8 miljard kuub. Dit heeft minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat dinsdag bekend gemaakt. De gaswinning gaat de komende tijd omlaag in Groningen, dat is zeker. Toch zijn er wel factoren die er voor zorgen dat niet precies kan worden aangegeven wanneer de gaswinning in Groningen daadwerkelijk stopt. Het weer is bijvoorbeeld een belangrijke factor. Als er een koude winter zal volgen dit jaar en het komende jaar dan kan dat er voor zorgen dat de vraag naar aardgas omhoog gaat waardoor alsnog aardgas uit de Groningse bodem wordt gehaald, ook in 2022 en daarna. De komende tijd zal echter niet meer aardgas worden gewonnen dan 12 miljard kuub. Deze omvang wordt beschouwd als een veilige hoeveelheid aan aardgaswinning.

De aardgaswinning kan echter op korte termijn nog verder worden gereduceerd. In dat geval gaat men hoogcalorisch aardgas uit het buitenland mengen met stikstof zodat laagcalorisch aardgas ontstaat. In Groningen wordt laagcalorisch aardgas gewonnen en de Nederlandse cv-installaties en kooktoestellen maken allemaal gebruik van laagcalorisch aardgas. Het hoogcalorische aardgas is daarom niet geschikt voor de meeste toepassingen in Nederlandse installaties. Nu mengen met stikstof mogelijk blijkt ontstaan er meer mogelijkheden. De gaswinning in de provincie Groningen wordt verder gedrukt door in de gasopslag in het Drentse Norg laagcalorisch gas op te slaan en door dit type gas naar Duitsland te exporteren. Op die manier kan Nederland aan haar leveringsplicht voldoen en komt de provincie Groningen niet verder in de knel door de aardgaswinning.