Friese scholen in actie tegen Flexwet in 2016

De Flexwet heeft een ongunstige werking voor scholen vinden de scholen in Friesland. De nadelige uitwerking van de wet zorgt er voor dat scholen en leerkrachten in 2016 in de problemen komen. Conform de Flexwet mogen werkgevers drie tijdelijke contracten in twee jaar geven aan hun werknemers. Na deze periode dient de werknemer een vast contract te ontvangen van de werkgever als zijn of haar dienstverband wordt voortgezet. Als er geen vast contract wordt verstrekt zal de desbetreffende werknemer zes maanden elders moeten werken voordat hij of zij terug kan naar de vorige werkgever. Dan kan de werknemer weer aan de nieuwe reeks van maximaal 3 contracten in twee jaar beginnen.

Invalbeurt is contract?
Voor veel bedrijven is invoering van de Flexwet een desastreuze ontwikkeling geweest. Voor scholen is de invoering nog onwenselijker omdat voor één invalbeurt als één contract geldt ook als de invalbeurt maar een paar uur is geweest. De Flexwet heeft ook gevolgen voor nulurencontracten en min-maxcontracten. In feite biedt de Flexwet allemaal regels en voorschriften die het flexibel werken in Nederland zo moeilijk mogelijk maakt.

Scholen ontevreden over Flexwet
190 Friese scholen zijn zeer ontevreden over de Flexwet. Ze zullen als protest bij ziekte zo weinig mogelijk leerkrachten als invallers laten werken. Op die manier proberen ze te voorkomen dat leerkrachten na drie invalbeurten al een vast contract moeten krijgen. Schoolbestuurder Jan Sijtsema zegt dat er in het ergste geval geen les wordt gegeven op school. Dit is volgens de heer Sijtsema een direct gevolg van de Flexwet. Volgens hem komen er door de Flexwet ook meer regels als groepen worden samengevoegd.

Overgangsregeling Flexwet
De Flexwet oftewel de Wet Werk en Zekerheid werd halverwege 2015 ingevoerd door Minister Lodewijk Asscher van sociale zaken. Bedrijven dienen zich aan deze wet te houden maar tot 1 juli 2016 geldt een overgangsregeling. Na 1 juli dienen leerkrachten na drie invalbeurten een vast contract krijgen. Veel scholen zijn niet bereid of niet in staat om leerkrachten een vast contract te bieden. Het flexibel inzetten van leerkrachten zorgt er juist voor dat leerkrachten snel en effectief vervangen kunnen worden door een invaller. De Flexwet wil juist deze vormen van flexibel werken ontmoedigen. Daardoor verwachten veel scholen problemen met hun personeelsbezetting na 1 juli 2016.

Reactie van Technisch Werken
De Wet Werk en Zekerheid, de Flexwet, heeft tot nog toe alleen maar voor problemen gezorgd op de arbeidsmarkt. Het is van minister Lodewijk Asscher zeer onverstandig geweest om deze wet in te voeren. Er is op de gehele arbeidsmarkt bijna geen persoon of belangengroep te vinden die zonder meer positief is over de invoering en uitwerking van de Wet Werk en Zekerheid. Zowel flexwerkers, bedrijven en werkzoekenden zijn negatief over de wet. Flexwerk is van goot belang voor de Nederlandse economie. Het inzetten van flexwerkers moet niet ontmoedigd worden. In plaats daarvan moeten flexwerkers op een andere manier, dan het verplicht verstrekken van contracten, worden ondersteund.
Op dit moment aarzelen bedrijven om na twee jaar een flexwerker een vast contract te geven. In plaats daarvan worden de flexwerkers gedwongen om de organisatie te verlaten. Na een half jaar kunnen ze soms weet terug komen bij hun vorige werkgever. Maar een half jaar is wel een lange onderbreking. Er zijn ook bedrijven die in de tussentijd iemand anders hebben aangenomen met een bepaalde tijd contract. Daardoor zal de persoon die uit de organisatie moet vertrekken altijd zijn of haar best moeten doen om elders betaald werk te vinden.