Eerste cao met uitzonderingen op flexwet in 2016

Sinds 1 juli 2015 is de nieuwe Wet Werk en Zekerheid van kracht. Deze wet wordt ook wel de nieuwe flexwet genoemd en is gericht op het verbeteren van de positie van flexwerkers op de arbeidsmarkt. Vanaf de invoering van de Wet Werk en Zekerheid is er veel kritiek.  De kritische berichten komen echt van alle kanten.  Werkgevers proberen de transitievergoeding te omzeilen en zijn zelden eerder geneigd om flexwerkers eerder een contract aan te bieden. Het vergroten van de kans op een vast contract voor flexibele arbeidskrachten was juist een belangrijke doelstelling van de wet werk en zekerheid.

Zelfs advocaten op het gebied van arbeidsrecht vinden de wet onbruikbaar. Vanuit het onderwijs en het seizoensgebonden werk is eveneens kritiek op de wet. Zowel werkgevers als werknemers ondervinden hinder van de uitvoering van de wet. Werknemers met een dienstverband van net iets korter dan twee jaar merken dat hun contact niet wordt omgezet in een contract voor onbepaalde tijd. In plaats daarvan moeten ze hun voormalige werkgever voor minimaal zes maanden verlaten om weer een bepaalde tijd contract te bemachtigen. De werkgever hoeft dan net geen transitievergoeding te betalen maar wenselijk is deze situatie ook voor de werkgever niet. Daarom moet de Wet Werk en Zekerheid bruikbaar worden gemaakt of helemaal in de prullenbak worden gegooid. Dat laatste zal niet snel gebeuren omdat dat imagoscha zal opleveren voor minister Lodewijk Asscher.

Er wordt wel gekeken naar oplossingen.  Vakbonden en werkgevers hebben bijvoorbeeld overeenstemming bereikt over de cao Open Teelten. In deze cao zijn ook de gewijzigde afspraken over seizoensarbeid zijn meegenomen. Werknemers in seizoensgebonden arbeid kunnen met de nieuwe afspraken vaker bij hetzelfde bedrijf aan de slag zonder dat een vast contract hoeft te worden verstrekt. Dat is een uitkomst voor tijdelijke oogst- en productiemedewerkers.

Deze nieuwe cao is uniek want het is de eerste keer dat de met minister Lodewijk Asscher gemaakte afspraken over uitzonderingen op de flexwet zijn uitgewerkt in een cao. De cao is van toepassing op ongeveer 30.000 werknemers die werkzaam zijn in de akkerbouw, bollenteelt, boomkwekerij, fruitteelt, vollegrondstuinbouw en zomerbloementeelt. De nieuwe cao voor deze sector loopt tot 31 maart 2017. Naast de aanpassing op de uitvoering van de Wet Werk en Zekerheid is ook een loonsverhoging opgenomen en zijn er afspraken gemaakt over scholing.

Reactie van Technisch Werken

Het was een kwestie van tijd dat er aanpassingen zouden worden gemaakt op de uitvoering van de Wet Werk en Zekerheid.  Deze wet werkt gewoon echt niet goed in de praktijk.  Voor sommigen (of velen) pakt de wet zelfs negatief uit. Nu is het afwachten of de minister bereid is om de wet geheel aan te passen. Dat zal zijn imago juist goed doen. De minister is niet alleen verantwoordelijk geweest voor de formulering van de wet en de uitvoering daarvan maar hij kan zelf wel een actieve rol nemen in het zoeken naar een werkbare wet.