Elektriciteitscentrale Eemshaven gebruikt geen steenkool

Energiebedrijf Nuon heeft definitief besloten om geen steenkolen te verstoken in de elektriciteitscentrale van de Groningse Eemshaven. Het bedrijf Nuon heeft niet alleen van steenkool afgezien als brandstof, er wordt namelijk ook geen biomassa meer in de centrale verstookt. De elektriciteitscentral blijft draaien op aardgas. Om toch een bijdrage te leveren aan de verduurzaming van de Nederlandse energieproductie gaat Nuon samen met de TU Delft onderzoeken hoe de gascentrale in de toekomst ingezet kan worden zonder CO2-uitstoot.

Magnum centrale

De naam van de elektriciteitscentrale in de Eemshaven is Magnum-centrale en ging open in 2013. De Magnum centrale levert stroom aan het elektriciteitsnet. De centrale is ontworpen om op verschillende brandstoffen te draaien. De Magnum centrale moet elektriciteit kunnen winnen uit de verbranding van biomassa, kolen en aardgas.

Verschillende fases van de elektriciteitscentrale

De verstoking van de brandstoffen werd in verschillende fases ingedeeld.  De eerste fase was het verstoken van aardgas. Deze fase is nu nog aan de gang. Daarom noemt men de Magnumcentrale ook wel een gascentrale. Na de eerste fase zou een tweede fase komen waarin er een zogenoemde kolenvergasser zou worden toegevoegd. Verschillende natuur- en milieuorganisaties hadden echter grote bezwaren tegen het gebruik van kolen in de elektriciteitscentrale. Daarom is er in het verleden besloten om fase twee uit te stellen en de Magnumcentrale de komende tijd te gebruiken als een gascentrale.

Nu is bekend gemaakt dat Nuon het gebruik van biomassa en kolen in de toekomst ook niet meer op de planning heeft staan. Nuon is bezig met een onderzoek naar het gebruiken van de centrale zonder CO2-uitstoot.

Milieu-organisaties

Greenpeace reageerde enthousiast op het besluit van Nuon. De woordvoerder van deze milieu-organisatie reageerde met een pluim voor Nuon en benoemde dat het bedrijf hulde verdient voor deze verstandige keuze. Daarbij gaf Greenpeace wel aan dat Essent, E.ON en Engie hier een voorbeeld aan kunnen nemen want deze energiebedrijven hebben volgens Greenpeace ”willens en wetens” wél nieuwe kolencentrales gebouwd. De bouw van kolencentrales vindt Greenpeace onverstandig, want in samenleving en politiek is daar geen enkel draagvlak meer voor.

Reactie van Technisch Werken

Het is goed nieuws dat energiebedrijf Nuon zelf kiest om stappen te zetten richting duurzaamheid. Nu kan Nuon nog een keuze maken. Het is een kwestie van tijd dat andere energiebedrijven zullen volgen. Als dat niet gebeurt bestaat de kans dat de overheid bedrijven gaat dwingen om de CO2 uitstoot te beperken. Dat kun je maar beter voor wezen. Een bedrijf met een vooruitziende blik doet er verstandig aan om zelf te kiezen voor verduurzamen.  Dat is bovendien ook nog een mooie reclame.