Energieconcern Dong gebruikt geen steenkolen meer na 2023

Het Deense energiebedrijf Dong Energy heeft de laatste tijd steeds meer geïnvesteerd in hernieuwbare energie. Deze duurzame energie wordt voornamelijk gewonnen uit de windwindkracht doormiddel van windmolens. Hiermee wordt elektriciteit opgewekt alleen gebeurd dit op een veel duurzamere manier dan de elektriciteit die wordt opgewekt in kolencentrales. Dit heeft te maken met het feit dat in kolencentrales steenkool (of bruinkool) wordt verbrand. Hierbij komt zeer veel CO2 vrij en dat is een schadelijk broeikasgas. Steenkool zorgt voor meer emissie van schadelijke broeikasgassen dan andere fossiele brandstoffen zoals aardgas.

Dit broeikasgas zorgt er voor dat de aarde verder opwarmt. Daarom hebben overheden en bedrijven met elkaar duidelijke afspraken gemaakt waarin is vastgelegd dat de CO2 uitstoot beperkt dient te worden. Dong Energy wil het gebruik van kolen voor de opwekking van energie steeds verder reduceren. In 2023 wil het energie het gebruik van kolen voor energiewinning helemaal beëindigen.

Op donderdag 2 februari 2017 heeft het Deense energieconcern jaarcijfers gepresenteerd over 2016. Hieruit blijkt dat het bedrijf vorig jaar een recordwinst had behaald. Bij het publiceren van de vorige kwartaalcijfers  had het concern al aangegeven dat ze langzamerhand bezig was met het afstoten van haar olie-activiteiten en gasactiviteiten. Door de positieve resultaten die in 2016 zijn geboekt heeft Dong Energy het vertrouwen dat het bedrijf de goede koers heeft gekozen en dat het bedrijf afscheid van steenkolen kan nemen.