Toename technische uitzendbanen in 2016

Er komen meer technische banen bij in 2016. Dit is een logisch gevolg van het groeiende aantal projecten op de bouw. Timmermannen kunnen in 2016 snel een nieuwe baan vinden. Ook metselaars,  stukadoors,  elektriciëns en installatiemonteurs kunnen in 2016 vrij snel een passende baan vinden. Veel van deze techneuten vinden opnieuw werk via een uitzendbureau of een ander arbeidsbemiddelingsbureau. Dit zijn de eerste tekenen dat de technische arbeidsmarkt zich aan het herstellen is.

Uitzendbureau’s als graadmeters voor technische arbeidsmarkt

De uitzendbureau’s vormen de graadmeter van een economisch herstel. Een herstel van de economie uit zich namelijk op de arbeidsmarkt door een toename in het aantal vacatures. Een groot aantal van de vacature’s op de arbeidsmarkt wordt uitgezet bij uitzendbureau’s. Het is daarom niet verwonderlijk dat veel vacatures worden ingevuld door uitzendbureau.  Deze intermediairs plaatsen uitzendkrachten en andere flexkrachten op de beschikbare vacatures. Omdat uitzendbureau’s over het algemeen als eerste de vacatures ontvangen zien ze sneller een herstel op de arbeidsmarkt dan andere partijen die actief zijn op de arbeidsmarkt.  Daarom zijn uitzendbureau’s de graadmeter van de arbeidsmarkt. Technische uuitzendbureau’s zijn daarbij de graadmeter voor de technische arbeidsmarkt.

Inlenersbeloning

De opdrachtgevers lenen uitzendkrachten in en worden daardoor inlenende bedrijven oftewel inleners. Uitzendbureau’s moeten de cao volgen van deze inleners als het gaat om het belonen van uitzendpersoneel. Dit wordt ook wel de inlenersbeloning genoemd. Inleners zijn uitzendkrachten, gedetacheerden en ander personeel dat ter beschikking wordt gesteld aan inleners. Met de inlenersbeloning verdienen uitzendkrachten minimaal hetzelfde loon en krijgen ze dezelfde reiskostenvergoeding en periodieke verhogingen als personeel dat rechtstreeks voor de opdrachtgever werkt.

In de praktijk komt het met name in specialistische technische functies regelmatig voor dat technische uitzendkrachten meer verdienen dan het personeel dat rechtstreeks voor een organisatie werkzaam is. Uitzendkrachten in specialistische functies worden vaak ingeleend om expertise te leveren die de inlener niet beheerst zoal specifieke laswerkzaamheden.

Niet alleen specialisten

De arbeidsmarkt trekt niet alleen voor specialisten aan. Ook personeel in productiematige functies zoals serielaswerk en plaatwerkers kunnen rekenen op meer vacatureaanbod op de arbeidsmarkt.  De toename in technische functies op de arbeidsmarkt beperkt zich dus niet tot alleen de bouwsector ook andere technische sectoren maken een groei door. In eerste instatie nam de vraag toe naar ervaren techneuten maar al spoedig is gebleken dat ervaring niet onuitputtelijk is. De meeste ervaren technici zijn al lang aan een baan geholpen doir uitzendbureau’s of door bedrijven die rechtstreeks contracten aanboden op basis van sollicitaties. Nu komen ook de minder ervaren technische werkzoekenden aan de beurt. Voor deze groep is het belangrijk dat ze werk vinden met doorgroeimogelijkheden. Onervaren technische arbeidskrachten moeten zich ontwikkelen tot specialisten en breed inzetbare arbeidskrachten.  Dat is de grootste garantie om ook in de toekomst snel werk te vinden.

Investeren in personeel

Bedrijven zullen straks merken dat personeel meer eisen gaat stelken. Technici voelen zich zelfverzekerd op een arbeidsmarkt waar veel vraag is naar technisch personeel. Ze weten dat ze snel een andere baan kunnen krijgen en willen daarom door hun werkgever gewaardeerd worden. Deze waardering zit niet alleen in de financiële beloning. Ook andere vormen van beloning zoals opleidingen,  trainingen en doorstroomprogramma’s kunnen werknemers in de techniek gemotiveerd houden om voor een opdrachtgever te blijven werken. Er onstaat straks opnieuw een evenwicht op de arbeidsmarkt na jaren van economische crisis. De uitzendbureau’s merken dit al en spoedig zullen ook andere werkgevers dit merken.