Een derde van de Nederlanders is positief over aangepaste klimaatplannen in 2019

Ongeveer een derde van de Nederlanders bekijkt de klimaatplannen van het kabinet positief. Dit komt dinsdag 19 maart 2019 naar voren uit een rapport van I&O Research. Dit onderzoeksbureau heeft haar onderzoek uitgevoerd in opdracht van het Algemeen Dagblad. In de uitkomsten van het onderzoek komt naar voren dat 33 procent van de respondenten positief is over het klimaatbeleid dat vorige week door de Nederlandse regering werd gepresenteerd. Daar staat tegenover dat 27 procent van de respondenten negatief is over de plannen die bekend zijn gemaakt.

De plannen zijn door het kabinet vlak voor de verkiezingen iets gewijzigd om zo aan de bevolking een positiever beeld te schetsen. Dit is slechts ten dele gelukt. Voor de wijziging van de plannen was een derde van de Nederlanders negatief over de klimaatplannen en ruim een kwart positief. Veel Nederlanders zouden positiever over het klimaatbeleid zijn gaan denken nu de overheid heeft besloten om de druk op het bedrijfsleven op te voeren. Bedrijven zouden namelijk volgens de nieuwe klimaatplannen in de toekomst te maken krijgen met een zogenaamde CO2 belasting.

Ongeveer 76 procent van de burgers is het eens met het besluit om een CO2 belasting in te voeren. Eerder nog was de coalitie verdeeld over de invoering van een CO2 taks. Vlak voor de verkiezingen ging ook de VVD overstag. De exacte beweegredenen voor dit besluit laten zich raden. Nu is het ook na de verkiezingen afwachten in hoeverre de politieke partijen zich aan de klimaatafspraken gaan houden. Het is in het verleden te vaak gebeurd dat de politiek na een periode van verkiezingen toch weer een andere koers heeft gekozen in maatschappelijke onderwerpen.