Veel Nederlanders vertrouwen intenties bedrijven niet op het gebied van verduurzaming in 2019

Nederlandse burgers willen dat bedrijven meer gaan doen op het gebied van verduurzaming. Bedrijven moeten meer doen voor het welzijn van mens, milieu en maatschappij. Mensen vaak dat ze zelf al voldoende doen voor het milieu en de maatschappij. Uit een onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van adviesbureau This Is Why komt naar voren dat 31 procent van de respondenten in 2009 de goede intenties van bedrijven wantrouwde.

Inmiddels wantrouwt 39 procent van de Nederlanders bedrijven als het gaat om hun inspanningen voor mens, milieu en maatschappij. Slechts twaalf procent van de Nederlanders denkt echter dat bedrijven wel de juiste intenties hebben met betrekking tot deze onderwerpen. De meeste Nederlanders willen dat bedrijven en overheden meer doen voor de energietransitie, verduurzaming en andere maatschappelijke onderwerpen.