Veel Nederlanders denken nauwelijks bij te kunnen dragen aan klimaatverandering in 2019

Uit een onderzoek van I&O Research kwam naar voren dat veel Nederlanders een afwachtende houding aannemen op het gebied van de klimaatverandering. Het onderzoek werd gehouden onder 2.572 volwassen Nederlanders die volgens de onderzoekers een representatieve groep vormen. De meeste Nederlanders vinden dat vooral bedrijven en de overheid zich moeten inzetten voor klimaatverandering.

Een belangrijke reden die ten grondslag ligt aan deze passieve houding is het feit dat bedrijven veel meer CO2 uitstoten dan de meeste huishoudens. Daarom denken veel burgers dat de klimaatproblemen ook het beste kunnen worden aangepakt door bedrijven te stimuleren om meer te doen om de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen te beperken. Van de respondenten geloofd zestig procent dat hun eigen acties niet of nauwelijks zullen bijdragen aan het terugdringen van CO2. Het overige deel geeft aan dat ze wel met hun eigen gedrag invloed kunnen hebben op het klimaat.