Economie stagneert in juni en juli 2014 aldus CBS

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) melde maandag 25 augustus 2014 dat de economie in Nederland nauwelijks verandert. Volgens het onderzoeksbureau is het conjunctuurbeeld van de Nederlandse economie in de maanden juni en juli niet of bijna niet gewijzigd. Het economische herstel in Nederland laat daardoor langer op zich wachten. Volgens het CBS ging het in de maand juli wel wat beter met het terugdringen van de werkloosheid. Ook het aantal faillissementen nam af. Met de productie en de uitvoer van goederen gaat het echter niet goed genoeg. Als men alle economische ontwikkelingen in de verschillende sectoren naast elkaar neerlegt houden ze elkaar bijna in evenwicht.

Reactie van Technisch Werken
De consumenten in Nederland worden voorzichtiger. Dit vertrouwen is sterk afhankelijk van de ontwikkelingen in eigen land en de ontwikkelingen in omringende landen. Europa en Rusland leven op dit moment op ‘gespannen voet’ met elkaar. De expansiedrift van Rusland staat haaks op het Europese beleid dat elk land tot zijn recht moet komen. Rusland en Europa hebben elkaar op het gebied van handel echt nodig. Russische consumenten merken dat er nu bepaalde goederen Rusland niet meer in komen en bedrijven in Westerse landen zien hun omzet dalen omdat ze Rusland niet meer als afzet gebied hebben. Op dit moment zijn er nog geen concrete oplossingen. Wel ontstaat er langzamerhand een besef dat landen gezamenlijk voor een oplossing moeten zorgen. Een isolement is voor geen enkel land een gunstige positie ook niet voor Rusland. Nu is het nog wachten op een concrete oplossing.

Ondertussen wacht de bevolking af. Consumenten kijken ook naar het Midden-Oosten waar de grote olievoorraden liggen. Deze voorraden zijn van groot belang voor Westerse bedrijven en de auto-industrie. De brandstofprijzen worden in belangrijke mate bepaald door de prijs van olie. Als de olieprijs stijgt raken consumenten meer geld kwijt. Ook de transportsector zal daarvan dan de gevolgen merken. Deze sector is ook van groot belang voor de economie van Nederland.