Verkoop diesel en lpg is gedaald in eerste half jaar 2014

Er wordt de laatste tijd minder fossiele brandstof verkocht in Nederland. In de eerste zes maanden van 2014 was de verkoop van diesel met  200 miljoen liter gedaald ten opzichte van het eerste half jaar van 2013. De maand juni van 2014 was de slechtste verkoopmaand van diesel sinds de maand augustus in 2003. In juli 2014 werd 530 miljoen liter verkocht. Ook de verkoop van lpg is gedaald in het eerste half jaar van 2014. De daling in de verkoopcijfers van deze brandstof is bijna twintig procent. Deze verkoopgegevens werden dinsdag 26 augustus 2014 bekend gemaakt door de brancheorganisatie Bovag dinsdag. De Bovag baseert haar cijfers op basis van publicaties van het CBS.

Verkoop fossiele brandstof daalt verder
De Bovag noemt de accijnsverhogingen de belangrijkste oorzaak voor de daling van de verkoop in fossiele brandstof. Deze accijnsverhogingen zijn ingegaan op 1 januari 2014. De Bovag en BETA verwachten dat in het laatste half jaar van 2014 de brandstofverkoop nog verder daalt. In totaal zou de daling in de dieselafzet en de lpg-afzet volgens deze organisaties 610 miljoen liter zijn. de totalen dieselafzet zal in 2014 ongeveer 6,76 miljard liter zijn. Dit is bijna 508 miljoen liter minder dan in 2013. Voor lpg verwachten de organisaties een afzet van 398 miljoen liter. In 2013 was de afzet voor deze brandstof nog 500 miljoen liter.

Tanken over de grens
De Bovag maakt zich zorgen over de hoge dieselprijs in Nederland. Veel transporteurs kiezen er voor om hun vrachtwagens en bedrijfswagens buiten de grens van Nederland vol te tanken. Ook particulieren uit Duitsland en België komen minder vaak bij Nederlandse pompstations om hun auto vol te tanken. De Nederlandse grenspompen merken hiervan de gevolgen. Bij deze pompstations wordt minder brandstof verkocht en daardoor komt er ook minder accijns binnen. Dit heeft gevolgen voor de inkomsten van de Nederlandse overheid. Het Nederlandse kabinet heeft 280 miljoen euro extra begroot op basis van de verhoogde accijns op lpg en diesel. De Bovag verwacht juist dat de verhoging van de accijns een averechts effect heeft. Er wordt juist een min verwacht van 3 miljoen euro.

Reactie van Technisch Werken
De daling in de verkoop van diesel en lpg zou gemakkelijk als een positief bericht kunnen worden beschouwd. Immers een daling in het gebruik van fossiele brandstoffen zou gunstig zijn voor de reductie van CO2 uitstoot. Dit is echter een vertekenend beeld. Het blijkt dat de accijnsverhoging er toe leid dat mensen vooral over de grens gaan tanken als ze daarvoor de kans krijgen. De daadwerkelijke verkoop van fossiele brandstoffen zal wel iets afnemen in Nederland maar die afname is vermoedelijk niet heel groot. Het is moeilijk om exacte cijfers te publiceren omdat de verkoop zich vooral verplaatst naar locaties over de grens.

De brandstofprijzen zijn altijd afhankelijk van de politiek. De politiek heeft invloed op de prijs en daarbij hoeft men niet alleen te denken aan accijns. Ook de ontwikkelingen in het Midden-Oosten zijn van invloed. Hier zijn grote olievoorraden aanwezig. Deze olievoorraden bevinden zich echter dikwijls in crisisgebieden en vormen een belangrijk aspect in gewapende conflicten.  De afhankelijkheid van het Westen ten opzichte van het instabiele Midden-Oosten maakt duidelijk dat er moet worden gezocht naar alternatieve brandstoffen.