Werkloosheid in eurozone werd lager in juni 2014

In de maand juni van 2014 is de werkloosheid in de Eurozone verder gedaald. Het niveau dat nu is bereik is het laagste werkloosheidsniveau sinds september 2012. Dit nieuws werd donderdag 31 juli 2014 naar buiten gebracht door het Europees statistiekbureau Eurostat. In de maand juni kwam het percentage van de beroepsbevolking zonder betaald werk in de eurolanden op 11,5 procent. In de maand mei was dit percentage 11,6 procent. In de maand juni van 2013 was het percentage werklozen 12 procent in de eurozone. In juni van 2014 was het totale aantal werklozen 18,4 miljoen. Dit aantal is 152.000 lager dan de maand daarvoor.

Werkloosheid per land
De werkloosheid in de eurozone verschilt tussen de landen onderling sterk. De landen Duitsland en Oostenrijk doen het verhoudingsgewijs goed. In deze landen is het percentage werklozen ongeveer 5 procent. In Griekenland en Spanje is de arbeidsmarkt nog steeds erg slecht. De cijfers over de werkloosheid in Griekenland lopen achter. De meest recente maand waarover cijfers bekend zijn is de maand april. In deze maand was de werkloosheid 27 procent. In Spanje is de werkloosheid nog ruim 24 procent. Toch is hier een klein herstel van de arbeidsmarkt merkbaar. In mei was het percentage werklozen nog 24,7 procent, in de maand juni is dit percentage gedaald naar 24,5 procent.

Vooral in Portugal was een sterke daling van de werkloosheid merkbaar. Hier daalde de werkloosheid van 16,6 procent in juni 2013 naar 14,1 procent in 2014. In Nederland bleef de werkloosheid nagenoeg gelijk tussen juni 2013 en juni 2014 bleef de werkloosheid op ongeveer 6,8 procent staan.

Reactie van Technisch Werken
De werkgelegenheid hersteld zich langzaam in Europa. De daling in de werkloosheid is echter nog redelijk beperkt. De werkloosheidcijfers zijn nauw verbonden met de economische ontwikkelingen. Als het beter gaat met de economie gaat het over het algemeen ook beter met de werkgelegenheid.

De economie is echter afhankelijk van emotie en politieke ontwikkelingen. Westerse bedrijven zijn onder andere afhankelijk van het Midden-Oosten. Daar is de politieke situatie echter zeer instabiel. Daarnaast zijn ook Rusland en Amerika belangrijk voor de economie in Europa. Deze twee grote landen hebben anno 2014 echter zeer gespannen betrekkingen met elkaar. Deze politieke betrekkingen zijn verder onder druk komen te staan door het Rusland-Oekraïne conflict.

Dit politieke conflict heeft ook een uitwerking op de wereldwijde handelsbetrekkingen tussen de landen. Er worden wederzijds economische sancties opgelegd. Deze sancties hebben gevolgen voor bedrijven in de EU en daarnaast merken de bedrijven in Rusland ook wel degelijk de gevolgen. Door economische sancties kunnen bedrijven in de betrokken landen in de problemen komen. Uiteindelijk kunnen de economische gevolgen ook een uitwerking hebben op de werkgelegenheid. Bedrijven die door de economische sancties een kleiner afzetgebied hebben zullen misschien genoodzaakt zijn om personeel te ontslaan wegens een teruglopende productie.