Nederlandse economie groeit in lente 2014

De turbulente ontwikkelingen in Oost Europa en de afnemende economische groei in China hebben gevolgen voor de economische ontwikkelingen in andere landen. Ook het Midden-Oosten met haar oliebronnen is een belangrijke factor voor de industrie in verschillende landen. Hoewel het wereldwijd verre van rustig en stabiel is blijft de economie in Nederland langzaam maar zeker doorgroeien. Het herstel van de Nederlandse economie gaat door.

De Europese Commissie onderschrijft deze positieve ontwikkeling in een lenteprognose over 2014. In deze prognose wordt tevens de verwachting weergegeven dat Nederland vermoedelijk haar begrotingstekort weet te beperken in 2014. Het begrotingstekort zal vermoedelijk beneden de Europese richtlijn van 3 procent worden. De Europese Commissie raamt het begrotingstekort van Nederland op 2,8 procent.

Reactie van Technisch Werken

Nederland is een land dat sterk verbonden is met andere landen in de wereld. Dit komt doordat Nederland een belangerijk doorvoerland is voor andere Europese landen. Daarnaast zijn verschillende bedrijven in Nederland internationaal als zakelijke dienstverlener actief. Nederland is ook afhankelijk van de energielevering van andere landen. Een groot deel van het gas dat in Nederland wordt gebruikt komt uit Rusland daarnaast komt olie voor Nederlandse bedrijven uit het Midden-Oosten.

Nederland moet zelfvoorzienend worden en meer investeren in de maak-industrie. Daarnaast moeten nieuwe producten worden ontwikkelt. Innovatie moet hoog op de agenda staan van de politiek en de bedrijven die in Nederland gevestigd zijn. Dan kan Nederland een sterke economie worden.