Groei economie eurozone valt stil in kwartaal 2 van 2014

De groei van de economie in de eurozone wordt minder groot. In het tweede kwartaal van 2014 is de economie gestagneerd ten opzichte van het kwartaal daarvoor. Deze informatie werd donderdag 14 augustus 2014 naar buiten gebracht door het Europees statistiekbureau Eurostat. De cijfers van dit statistiekbureau maken duidelijk dat de euro-economieën wel slechter presteerden dan van te voren werd aangenomen. In eerste instantie was de prognose van de economen een vooruitgang van de economie in de eurozone met 0,1 procent. Hierdoor zou de economische groei in kwartaal twee slechts een fractie lager uitkomen dan de economie in het eerste kwartaal van 2014.

Economie in kwartaal twee
De groei van de economie was echter in kwartaal één van 2014 in totaal 0,7 procent hoger in de eurozone ten opzicht van de economische ontwikkelingen een jaar geleden.  In het tweede kwartaal is de groei in de eurozone om verschillende redenen gestagneerd. De stagnatie heeft vooral te maken met de tegenvallende economische ontwikkeling in Italië en Duitsland. Deze landen kregen in het tweede kwartaal te maken met een achteruitgang van de economie ten opzichte van het eerste kwartaal. De economie ging in beide landen met 0,2 procent achteruit in kwartaal twee. De Franse economie bleef nagenoeg gelijk ten opzichte van de economische ontwikkelingen in kwartaal één.

Economische groei
In Europa zijn nog steeds grote verschillen tussen de economische ontwikkelingen in landen. Sommige landen maken een krimp door zoals Duitsland en Italië en andere landen blijven stabiel. Er zijn ook landen die een economische groei hebben doorgemaakt in kwartaal twee. Spanje maakte een groei door in het tweede kwartaal van 0,6 procent. Ook Nederland deed het in die periode goed. Hier groeide de economie 0,5 procent.

Reactie van Technisch Werken
De economie is niet voortdurend in de lift. Economische groei gaat gepaard met ups en downs. Naast verschillen tussen landen zijn er ook verschillen in sectoren. Sommige bedrijven zijn actief in groeisectoren terwijl andere bedrijven juist te maken hebben met een krimp. De politiek heeft hier een grote invloed op. De wederzijdse boycots van producten tussen Rusland en het Westen is daar een goed voorbeeld van. Door deze boycots worden bepaalde sectoren en bepaalde landen hard getroffen. Ook in het Midden-Oosten is er onrust terwijl daar de grote olievoorraden aanwezig zijn. Het Westen heeft deze olievoorraden nodig als brandstof en grondstof voor de productie van kunststoffen. De economie zal de komende tijd waarschijnlijk wel aantrekken zolang de politieke spanning in de wereld niet groter wordt.