Economie moet harder groeien om werkloosheid in 2016 harder te laten dalen

Het economisch herstel zorgt er voor dat er in Nederland steeds meer banen ontstaan en minder werknemers ontslagen worden. In de techniek en de bouw merkt men al dat de werkgelegenheid toeneemt in Nederland.  Ook in overige sectoren gaat het beter met de werkgelegenheid. Er is echter een sterkere economische groei nodig om de werkloosheid in Nederland nog harder te laten dalen.

In 2014 en 2015 is de werkloosheid in Nederland veel minder hard gedaald dan in het verleden gebeurde na een economische crisis of recessie. De Nederlandsche Bank (DNB) heeft dit in een rapport geschreven dat donderdag werd gepubliceerd.  In februari 2014 kwam het percentage werklozen in Nederland uit op 7,9 procent. Dit was het hoogste niveau werklozen gedurende deze economische crisis. Vanaf die piek is de afname van werklozen tot nu toe 1,4 procentpunt. De centrale bank gaf aan dat de laatste keer dat het aantal werklozen in Nederland zo hoog was ongeveer 20 jaar geleden was in 1995. Toen na het aantal werklozen na het hoogtepunt van de werkloosheid veel sneller af. In dezelfde periode nam het aantal werklozen af met 2,3 procentpunt, aldus de centrale bank.

Reactie van Technisch Werken

De werkloosheid dat veel minder hard dan in het verleden aldus de Centrale Bank. Toch kun je niet veel met deze informatie.  Economisch slechte tijden kun je niet eenvoudig met elkaar vergelijken.  De manier waarop deze economische crisis is ontstaan is geheel anders dan economische crisissen in het verleden. Daarom moet men nu vooral kijken naar oplossingen die vandaag de dag effectief zijn om de werkgelegenheid te herstellen in Nederland. De overheid kan samen met werkgevers en werknemersorganisaties kijken naar oplossingen.  Ook flexwerk moet niet tegen worden gegaan door de overheid.  Veel werkzoekenden vinden namelijk werk via uitzendbureau’s. De wet werk en zekerheid heeft in ieder geval geen positieve bijdrage geleverd aan de werkgelegenheid in Nederland.