ECB heeft donderdag 12 september 2019 overleg in Frankfurt

Nog een paar dagen en dan komt de zogenaamde Governing Council van de ECB bij elkaar in Frankfurt voor een non-monetary policy meeting. Deze meeting, die op donderdag 12 september zal plaatsvinden, wordt door de financiële markten in Europa met belangstelling tegemoet gezien. Veel analisten verwachten dat de ECB tijdens deze meeting nieuwe plannen gaat ontvouwen waarmee het economisch klimaat in Europa kan worden bevordert. Er is sprake van veel onrust op de financiële markten. Daardoor wordt nauwelijks geld uitgegeven en worden investeringen uitgesteld. Deze ontwikkeling is niet alleen bij bedrijven merkbaar, ook onder consumenten is terughoudendheid in de uitgaven en spaart men voor onzekere tijden.

De ECB maakt er geen geheim van dat er zoveel mogelijk geld moet worden uitgegeven om de economie te stimuleren. Daarvoor heeft de centrale bank van Europa de afgelopen tijd al verschillende middelen in werking gezet. De depositorente staat al een tijdje op – 0,4 procent. Dat betekent dat banken geld moeten bijbetalen als ze hun kasgeld gaan uitzetten bij de ECB. De verwachting is dat de rente komende donderdag nog verder naar beneden zal worden bijgesteld. Daar heeft de ECB tijdens haar laatste bijeenkomst in de zomer van 2019 al op gezinspeeld. Komende donderdag zal het besluit hierover waarschijnlijk kenbaar worden gemaakt. Omdat veel mensen en bedrijven een nieuwe renteverlaging verwachten is de kans groot dat deze noodgreep wordt ingevoerd. Als dat niet wordt gedaan kan dit een negatief effect hebben op de beurs en de valutahandel.

Een lagere rente heeft een aantal interessante effecten op de economie. De nieuwe lage rente zorgt er namelijk voor dat banken worden gedwongen om na te denken over een negatieve spaarrente voor consumenten. In het geval van een negatieve spaarrente moeten consumenten betalen voor hun spaargeld als ze dat bij een bank onderbrengen. Aan de andere kant wordt de hypotheekrente ook lager als de ECB besluit om de rente verder te verlagen. Volgens de ECB zal dit beleid consumenten er toe moeten aansporen om minder geld te sparen en meer geld uit te geven. Toch is niet iedereen van mening dat dit effect daadwerkelijk zal worden bereikt. Er zijn namelijk ook genoeg consumenten die de ontwikkelingen in de politiek, wereldhandel en de bankensector uiterst zorgelijk vinden. Deze groep gaat geen extra geld uitgeven maar blijft angstvallig rustig en houdt het geld liever langer vast. Het beleid van de ECB brengt risico’s met zich mee.