DNB-president: bedrijven kunnen een loonsverhoging doorvoeren van 5 tot 7 procent in 2022

De inflatie heeft er voor gezorgd dat veel mensen nadenken over hun inkomsten en uitgaven. Nu de uitgaven omhoog schieten kijken mensen ook meer naar hun inkomsten. Voor de meeste mensen vormt loon oftewel salaris de belangrijkste inkomstenbron. Als de inflatie doorzet gaat de koopkracht van veel mensen dus steeds verder achteruit. Om dat te voorkomen moeten de inkomsten verder omhoog. Klaas Knot de president van De Nederlandsche Bank (DNB) geeft aan dat werkgevers de lonen zouden moeten gaan verhogen. De verhoging zou 5 tot 7 procent kunnen zijn.

Daarnaast zou ook het energieplafond van de overheid een belangrijke maatregel zijn die er voor moet zorgen dat mensen de komende tijd financieel het hooft boven water kunnen houden. De oproep tot een loonsverhoging is een uitkomst van een Catshuisoverleg gisteravond. Tijdens dit overleg heeft het kabinet advies gevraagd aan een aantal prominenten economen. Knot heeft daarbij benadrukt dat de overheid niet nog meer moet doen om burgers te compenseren. Daardoor zou het inflatiepercentage namelijk alleen maar verder toenemen. Dit benoemde hij ook in het avondprogramma Nieuwsuur van de NOS.