Bedrijven kunnen meer energie besparen vanaf maart 2022

In Nederland kunnen bedrijven nog veel doen om meer energie te besparen in 2022. Bedrijven zijn daar feitelijk ook toe verplicht. In de praktijk pakt dit echter anders uit. Veel bedrijven kiezen er voor om hun geld in andere projecten te investeren. Daardoor blijft een groot aantal bedrijven meer energie te verspillen dan feitelijk nodig zou zijn. Er is in Nederland sprake van een energiebesparingsplicht maar de handhaving van deze plicht is nu pas op gang. Hoewel de plicht weliswaar is ingevoerd hebben veel toezichthouders nog niet precies in beeld welke bedrijven onder de energiebesparingsplicht vallen. Dat zorgt er voor dat dat het handhaven heel lastig is in de praktijk.

De energiebesparingsplicht is feitelijk al van toepassing sinds 1993. Bedrijven moeten volgens deze wet energiebesparende maatregelen nemen die ze binnen vijf jaar kunnen terugverdienen met een lagere energierekening. In feite is deze verplichting dus niet onredelijk. Bedrijven kunnen hun eigen investeringen terugverdienen door een lagere energierekening. Bij veel huishoudens in Nederland zijn beslissingen genomen om energie te besparen omdat men zelf ook geld wil besparen op de energierekening. Het besparen van energie is zowel voor huishoudens en bedrijven vaak eenvoudig. hierbij kun je denken aan het lager zetten van de verwarming of er voor kiezen om alleen de ruimtes die je gebruikt te verwarmen en te verlichten en de overige ruimtes niet te voorzien van energie.

Onderzoeksbureau TNO heeft in 2021 berekend dat met simpele energiebesparende maatregelen in totaal 750 miljoen kubieke meter aardgas kan worden bespaard. Dit energieverbruik kan worden vergeleken met het verbruik van 650.000 huishoudens.