Diefstal belangrijkste reden voor ontslag op staande voet in 2016-2017

Diefstal die gepleegd is door een werknemer is de belangrijkste reden voor ontslag op staande voet. De afgelopen 12 maanden zijn er verschillende rechtszaken geweest waarbij ontslag op staande voet aan de orde kwam. De Volkskrant heeft op basis van 194 gepubliceerde rechtszaken die zijn uitgevoerd in de afgelopen 12 maanden de conclusie getrokken dat diefstal de belangrijkste reden was voor ontslag op staande voet. Het bericht werd dinsdag 15 augustus 2017 door de Volkskrant bekend gemaakt.

Diefstal
Van alle rechtszaken over ontslag op staande voet was er in 18 procent sprake van stelende werknemers. Het is echter niet zo dat er door de werknemers altijd voor grote waarde wordt gestolen. Er zijn zelfs zaken geweest waarbij werknemers werden ontslagen vanwege het stelen van een zak chips of een pak koekjes. Er was echter ook een rechtszaak waarin een bestuurder 55.000 euro had weten te verduisteren.

Andere oorzaken
Naast diefstal is ook fraude een belangrijke reden waarom werknemers worden ontslagen. In 12 procent van de gevallen van ontslag op staande voet was er sprake van fraude. Daarnaast was ook in 12 procent van de rechtszaken was er een conflict over de re-integratie van zieke werknemers de oorzaak van een direct ontslag.

Drukmiddel
Arbeidsrechtadvocaat Henri√ętte van Baalen gaf in een reactie in de Volkskrant aan dat ontslag op staande voet in de praktijk vaak de start is van onderhandelingen over het vertrek van een werknemer. Door werkgevers wordt deze vorm van ontslag in de praktijk vaak gebruikt als een pressiemiddel waarmee de werknemer onder druk wordt gezet om de organisatie te verlaten.